PODKAST U OKVIRU PROJEKTA „GRAĐANSKA GRUPA ZA BRZO DELOVANJE“ (RRCG)

NVO Aktiv donosi novi podkast u okviru projekta „Građanska grupa za brzo delovanje“ (RRCG), u vezi sa nadgledanjem implementacije mera centralnih i lokalnih institucija u borbi protiv pandemije COVID-19 i njenih posledica u sredinama sa nevećinskim zajednicama širom Kosova.

U najnovijem podkastu ukazujemo koliko je pandemija pored zdravstvenih izazvala i druge probleme zajednicama na Kosovu. Jedan od ključnih problema bio je pristup javnim informacijama o borbi protiv koronavirusa i merama zaštite.

Zašto je to tako, koliko su lokalne i centralne institucije uspele da odgovore na potrebe zajednica, koji su to nedostaci sistema, na kakve poteškoće su zajednice naizlazile, kako izgleda mehanizam za praćenje ostvarivanja tih prava?

O ovim i drugim pitanjima novinar Darko Dimitrijević razgovarao je sa izvršnim direktorom NVO Aktiv Miodragom Milićevićem.

LINK

Rad „Građanske grupa za brzo delovanje“ podržan je od Balkanskog fonda za demokratiju (BTD GMF)

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd