PODCAST: DOMETI GRAĐANSKE GRUPE ZA BRZO DELOVANJE

NVO Aktiv donosi novi podkast u okviru projekta „Građanska grupa za brzo delovanje“ (RRCG).

Pandemija je doprinela da svi problemi manjinskih zajednica na Kosovu isplivaju na površinu, ocenila je Građanska grupa za brzo delovanje (RRCG). Uočeno je klasično nepoštovanje osnovnih prava, osećaj ugroženosti prevashodno srpske zajednice i zabeležena je nemogućnost pristupa infomacijama od javnog značaja.

Koordinator RRCG Dobrosav Dakić je u intervjuu novinaru Darku Dimitrijeviću ukazao da je „Građanska grupa za brzo delovanje“ formirana kao odgovor na pandemiju koornavirusa, u vidu mehanizma koji će pratiti situaciju u sredinama sa nevećinskim zajednicama širom Kosova.

“Ideja je da se nadgleda realna situacija i daju preporuke kako bi se stanje poboljšalo”, izjavio je Dakić.

Prema njegovim rečima da bi rad Grupe bio efikasan, njenih 14 koordinatora na terenu je periodično podnosilo izveštaje u vezi sa pravima manjinskih zajednica. Na osnovu tih izveštaja u proteklom periodu zabeleženo je 48 bezbednosnih incidenata na Kosovu, od kojih su najzastupljeniji bili uništenje imovine i fizički napadi.

Od ostalih kršenja prava manjina zabeleženi su problemi upotrebe jezika, pristup informacijama u zdravstvenim centrima, ali i širenje dezinformacija o koronavirusu. Koordinatori su ukazali i da, iako je vakcinacija kasno krenula na Kosovu, ipak većina Srba već počela da se vakciniše odlazeći u gradove u Srbiji.

Kako je objasnio Dakić, neposrednim izveštajima sa terena, Grupa je sakupljala podatke i dostavljala ih nadležnim institucijama, s nadom da će se ukazivanjem na probleme početi njihovo rešavanje.

PODKAST

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd