Izveštaj o stanju ljudskih prava na severnom Kosovu Izveštaj za oktobar 2023.

Tokom izveštajnog perioda, primećeno je da su kršenja ljudskih prava i upotreba govora mržnje u porastu kao rezonirajući efekat incidenata u Banjskoj, što je dovelo do brojnih policijskih pretresa koji su stvorili dodatni strah kod srpskog stanovništva Srbije i mnoga druga pitanja. Zapažen je govor mržnje, prvenstveno usmeren na srpsku, ali i albansku zajednicu na Kosovu na online medijima. Preovladavala je zapaljiva retorika i igra okrivljavanja visokih funkcionera u vladajućim institucijama, kako sa Kosova tako i iz Srbije. Ishitrene akcije aktera rezultirale su rušenjem starih srpskih grobova u Mitrovici, što je izazvalo značajan talas mržnje i dodatno narušilo ionako minimalno poverenje u institucije, pojačavajući strah lokalnog stanovništva u Mitrovici.

 

Metodologija

NVO Aktiv je prikupila informacije o potencijalnim slučajevima govora mržnje i kršenja ljudskih prava kroz praćenje medija na srpskom i albanskom jeziku kao i direktnim intervjuisanjem stanovnika četiri opštine na severnom Kosovu koji su prijavili potencijalno kršenje ljudskih prava. U svom radu oslanjali smo se na univerzalno prihvaćenu terminologiju i definicije što se tiče ljudskih prava, kao što su definisane i istaknute u Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima (UDLjP) kao dokumentu prekretnici, ali i drugim konvencijama i dokumentima UN-a, kao i Evropske konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sav relevantan kosovski pravni okvir koji reguliše ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, uključujući govor mržnje.

Zapaljiva retorika

 

Efekti Banjske ostaju veoma vidljivi, posebno u komentarima visokih zvaničnika u Srbiji i na Kosovu. Ova dinamika igre okrivljavanja stvara situaciju u kojoj ljudi postaju kolateralna šteta. Ove izjave variraju od pogrešnih informacija pa do nedostatka pažljivog razmatranja pri objašnjavanju situacije, zanemarujući uslove ljudi koji tamo žive. Pored toga, postoje opasne generalizacije koje podstiču govor mržnje na mreži.

Staro groblje u Mitrovici

 

Tokom inicijative za obnovu stambenog prostora za albanske izbeglice, jedan projekat je uključivao izgradnju novog puta za pristup nekim od ovih domova. Međutim, u ovom procesu, izabrana ruta dovela je do uništenja starog groblja pravoslavnih Srba u Mitrovici. Ono što je pogoršalo situaciju je spora reakcija institucija, koje nisu uspele na pravi način da adresiraju uništavanje grobova. Nije bilo javnog izvinjenja; jedina preduzeta akcija bilo je zaustavljanje izgradnje, bez jasnog obećanja o budućim koracima.

Dodatak stresu za Srbe na Kosovu jeste i percepcija da iako postoji značajan napor i podrška centralne vlade za renoviranje kuća albanskih izbeglica, isti nivo pažnje se ne pridaje obnovi kuća za srpske izbeglice iz drugih delova Kosova. Ovaj disparitet dovodi do osećanja da Kosovo namerno otežava srpskim izbeglicama da učestvuju u proces renoviranja.

 

Demonstranti za mir

Tokom protesta u Zvečanu ove godine uhapšene su dve osobe na mirnim demonstracijama protiv nasilnog upada gradonačelnika u zgrade opština. Njih čeka suđenje u sudskom sporu koji je produžen za dodatna dva meseca, što odstupa od standardne procedure. Mnogi smatraju da ovi pojedinci osim protesta nisu počinili krivično delo, a ovo produženje se doživljava kao pokušaj zastrašivanja manjina i odvraćanja od protesta, pa se smatra da se time ozbiljno krši pravo na miran protest.

Nove policijske stanice

Nove policijske stanice se pojavljuju na severnom Kosovu, a najnovija je u izgradnji u Zubinom Potoku. Ova akcija policije alarmira lokalno stanovništvo zbog višegodišnjeg pada poverenja u kosovske institucije, što je pogoršalo situaciju. Pored toga, bilo je malo ili nimalo informacija o razlozima izgradnje ovih stanica. Iako policijske stanice treba da obezbede osećaj bezbednosti, ljudi u Zubinom Potoku su uplašeniji nego ikada. Od incidenata u Banji, policija je bila aktivnija, ali manje oprezna u obavljanju posla, što je dodatno uznemirilo lokalno stanovništvo.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd