Doprinos civilnog sektora borbi protiv korupcije

U organizaciji NVO Aktiv i NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), u Centru građanske energije u Gračanici, 18. januara, održana je panel diskusija na temu „Mapa puta za borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti”, na kojoj su učestvovali predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije na Kosovu (APK) i predstavnici civilnog društva.

Učesnici su ukazali na potrebu veće transparentnosti i nastavka zajedničke borbe s ciljem smanjenja korupcije u opštinama sa srpskom većinom. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Ul Bulješkaj je rekao da je u prethodnom periodu Agencija radila na velikom broju slučajeva prema prijavama građana.

„Mogu da garantujem da se u svakom slučaju postupa prema zakonu. Bez obzira na to ko prijavljuje slučaj, Agencija prema svima postupa isto, tretman je isti za sve bez obzira na funkciju ili etničku pripadnost. Na ovaj način pokušavamo da doprinesemo da građanima život učinimo malo boljim”, rekao je Bulješkaj.

Istakavši da je od izuzetne važnosti saradnja Agencije i javnosti koja prijavljuje slučajeve korupcije, Bulješkaj je rekao da ne treba stati sa postavljanjem pitanja i da ne postoji pogrešno prijavljivanje.

„I u slučajevima kada niste sigurni da li se radi baš o korupciji bolje je prijaviti slučaj, jer će nadležne institucije to svakako istražiti i ukoliko se ne nađe ništa svi će biti srećni, ali ukoliko se nešto otkrije  društvo će biti u dobitku jer je sprečen još jedan slučaj korupcije”, istakao je on.

Ovaj skup je označio početak implementacije nove faze projekta „Poboljšanje transparentnosti i vladavine prava sa većinskim srpskim stanovništvom“, čije je ciljeve predstavio menadžer projekta Vladimir Jovanović, iz NVO Aktiv. Kako je istakao projekat pre svega obuhvata četiri opštine na severu Kosova.

„Cilj projekta je poboljšanje dubine i kvaliteta učešća građana u procesima donošenja odluka kroz niz akcija usmerenih na uspostavljanje održivih mehanizama, koji će omogućiti zainteresovanim stranama da pažljivije  i efikasnije prate rad samih lokalnih organa i nevladinog sektora, kao i sudova. Specifični cilj je obuka organizacija civilnog društva, nadležnih službenika lokalnih samouprava i predstavnika medija o ovom fenomenu“, rekao je Jovanović.

Na skupu su razmatrani uspešno prijavljeni primeri korupcije, sumnje na korupciju i njeno prepoznavanje. Ukazano je kakva je procedura za prijavu korupcije te kako se garantuje zaštita ličnosti onoga ko prijavljuje korupciju. Učesnici su istakli važnost podizanja svesti kod građana i potreba da se svaki slučaj korupcije prijavi.

NVO Aktiv je promovisala i aplikaciju ABER, koja se kao digitalni alat koristi za prijavu korupcije u opštinama, a namenjena je svim zajednicama.

Ovaj događaj se organizuje u okviru projekta „Pobolјšanje transparentnosti i vladavine zakona u zajednicama sa većinskim srpskim stanovništvom”, koji sprovode NVO AKTIV i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), uz finansijsku podršku Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau – INL).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd