ANALIZA TRENDOVA: SVEPRISUTNA BOJAZAN KAO POSLEDICA NERAZREŠENIH PITANJA

NVO Aktiv je 28. Novembra, 2022. godine, u Prištini predstavio rezultate istraživanja “Analiza trendova 2022: stavovi srpske zajednice na Kosovu”, koje donosi glavne društvene, ekonomske i političke trendove u društvu u kome žive Srbi na Kosovu.

Ovogodišnje ispitivanje javnog mnjenja je sprovedeno u atmosferi povećanih tenzija i rastućeg osećaja da se bezbednosna situacija polako pogoršava. Događaji koji su se odigrali tokom protekle godine, počevši od skupštinskih izbora u februaru 2021. godine, doprineli su rastućoj percepciji da je politička situacija krenula u pogrešnom pravcu.

“Došlo je do uočljivog pada broja onih koji pozitivno procenjuju sopstvenu budućnost, što ukazuje na rasprostranjen osećaj pesimizma kada su u pitanju dugoročne procene budućnosti srpske zajednice na Kosovu” pokazalo je istraživanje.

S druge strane, ono što je takođe primetno je smanjena etnička distanca, sa povećanim brojem ispitanika koji su rekli ne samo da su imali kontakt sa većinskom zajednicom već i da te kontakte smatraju neutralnim ili pozitivnim po prirodi.

Suština ovogodišnjih rezultata jeste sveprisutna bojazan koja je posledica još uvek nerazrešenih pitanja, kao što je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), kao i vid apatije koji vlada kada je u pitanju potencijal za postizanje dugoročnog rešenja koje bi obezbedilo zaštitu (i institucionalnu i drugu) potrebnu za zaustavljanje spoljne migracije.

Ključni nalazi Analize trendova su pokazali da velika većina Srba smatra da se situacija na Kosovu ne odvija u dobrom smeru, čak 93 procenata. Bezbednost je i dalje bolna tačka Srba na Kosovu – gotovo 85% ispitanika koji žive na severu Kosova bezbednosnu situaciju ocenjuju lošom, naspram 55% ispitanika koji žive južno od Ibra.

Nešto više od polovine ispitanika, 55%, smatra da će život za Srbe na Kosovu za tri godine biti lošiji. Čak 65% ispitanika smatra da je ekonomska situacija/nezaposlenost najveći problem Srba na Kosovu. Analiza trendova je pokazala da 92% ispitanika poseduje neka lična dokumenta izdata od strane kosovskih institucija.

Optimizam vezan za formiranje Zajednice srpskih opština značajno je opao, svaki šesti ispitanik ne veruje da će ZSO biti formirana. Iako tek 13% ispitanika podržava stikere kao rešenje za registraciju, svaki treći ispitanik nije siguran u to rešenje.

Kada je u pitanju pogled u budućnost na Kosovu, svaki drugi ispitanik ne vidi sebe na Kosovu u narednih pet godina, dok je ekonomska neizvesnost glavni razlog za odlazak sa Kosova.

NVO Aktiv ukazuje da je trenutna situacija osetljiva i nepredvidiva, a istraživanje Analiza trendova 2022. je sprovedeno pre septembra 2022. godine i stoga ne odražava događaje koji su se desili u tom periodu.

“Ostaje da se vidi koliko radikalno su oni uticali/utiču na gledišta šire zajednice o ličnoj bezbednosti i njenim izgledima na Kosovu”, saopštava NVO Aktiv.

NVO Aktiv poziva kreatore politika i donosioce odluka da ove rezultate posmatraju kao podsetnik na hitnu potrebu za pokretanjem novih i sveobuhvatnih nastojanja usmerenih ka poboljšanju institucionalnog poštovanja zakona koji štite prava nevećinskih zajednica a svakako i na podizanje nivoa njihovog kvaliteta života.

Publikacija je dostupna su na našoj web stranici na tri jezika, na srpskom, albanskom i engleskom.
Kada je u pitanju pogled u budućnost na Kosovu, svaki drugi ispitanik ne vidi sebe na Kosovu u narednih pet godina, dok je ekonomska neizvesnost glavni razlog za odlazak sa Kosova.

NVO Aktiv ukazuje da je trenutna situacija osetljiva i nepredvidiva, a istraživanje Analiza trendova 2022. je sprovedeno pre septembra 2022. godine i stoga ne odražava događaje koji su se desili u tom periodu.

“Ostaje da se vidi koliko radikalno su oni uticali/utiču na gledišta šire zajednice o ličnoj bezbednosti i njenim izgledima na Kosovu”, saopštava NVO Aktiv.

NVO Aktiv poziva kreatore politika i donosioce odluka da ove rezultate posmatraju kao podsetnik na hitnu potrebu za pokretanjem novih i sveobuhvatnih nastojanja usmerenih ka poboljšanju institucionalnog poštovanja zakona koji štite prava nevećinskih zajednica a svakako i na podizanje nivoa njihovog kvaliteta života.

Publikacija je dostupna su na našoj web stranici na tri jezika, na srpskom, albanskom i engleskom.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd