OPEN

Donator: Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS)

Opšti cilj projekta: Razviti prostor za dinamičnu i otvorenu diskusiju unutar srpske i između srpske i ostalih zajednica i uticati na bolje razumevanje i poboljšanje pozicije srba na Kosovu.

Specifični ciljevi:

1. Pružiti objektivne i merljive podatke o stanju kosovskih srba i otvorenosti/demokratičnosti unutar srpske zajednice,

2. Doprineti  poboljšanju/unapređenju javnih politika od strane donosioca odluka koje se tiču specifičnih problema kosovskih Srba u istraženim poljima,

3. Podstaći otvoreniju i dinamičniju diskusiju unutar Srpske zajednice i sa ostalim zajednicam na Kosovu i na taj način uticati na osnaživanje civilnog sektora i njihovih zastupničkih sposobnosti.

Oblasti:

1. Mediji,

2. Bezbednost,

3. Civilno društvo,

4. Politički procesi,

5. Prava srpske zajednice,

6. (Ne)zavisnost i (ne)odgovornost institucija,

7. Ekonomija,

8. Dijalog Beograda i Prištine.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd