JAVNI FORUM O PRIMENI ZAKONODAVSTVA O UPOTREBI JEZIKA (PRIŠTINA)

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

NVO AKTIV i članovi Kosovske koalicije za pomirenje Vas sa zadovoljstvom pozivaju na:

Javni forum o primeni zakonodavstva o upotrebi jezika

koji će biti održan u Hotelu Prishtina Prištini

29. juna 2022.

 

Ustav (2008) i Zakon o upotrebi jezika (2006) ističu da su albanski i srpski službeni jezici koji su u ravnopravnoj upotrebi u svim institucijama na Kosovu. Ova zvanična ravnopravnost jezika je posebna garancija koja se daje nevećinskim zajednicama kako bi se obezbedilo njihovo učešće u javnom životu i podjednak pristup javnim uslugama. Od toga zavisi ravnopravan položaj pripadnika srpske zajednice, kao i ostalih stanovnika Kosova koji se u administrativno-pravnim poslovima oslanjaju na srpski jezik, kao što su pripadnici goranske, bošnjačke, dela romske, hrvatske i crnogorske zajednice. Zvanična ili institucionalna dvojezičnost, uspostavljena na ovaj način, pokazala se kao previsok standard za kosovske institucije. Pored finansijskih i kadrovskih ograničenja, potrebno je dalje raditi na unapređenju normativnog okvira za zaštitu jezičkih prava. Razlozi za to su različiti: nepoštovanje zakonske regulative, delimično poštovanje zakonske regulative, pogrešno tumačenje pojedinih zakonskih normi, nedostatak političke volje za punu realizaciju prava na službenu upotrebu jezika, nedostatak stručnog kadra kao što su profesionalni prevodioci, lektori itd.

 

NVO AKTIV i partneri se raduju što će imati priliku da Vas ugoste tokom plodonosnih, zanimljivih i važnih diskusija koje nam slede!

 

AGENDA

10:45 – 11:00                                      Dolazak i registracija učesnika

11:00 – 11:15                                      Uvodna reč

11:15 – 11:55                                      Trenutno stanje primene Zakona o upotrebi jezika na institucionalnom lokalnom i centralnom nivou

11:55 – 12:30                                      Dalji koraci: Kako osigurati da se Zakon o upotrebi jezika adekvatno primenjuje i koji su pravni mehanizmi za postizanje održive dvojezičnosti na institucionalnom nivou na Kosovu

 

Ovaj događaj je podržan od strane Evropske Unije i sprovode ga NVO AKTIV i Kosovska koalicija za pomirenje.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd