VIZITË STUDIMORE E GRUPIT TË SHOQËRISË CIVILE NË LUGINËN E PRESHEVËS

PUBLIKUAR NË: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETAJET E NGJARJES

OJQ Aktiv dhe Qendra për Demokraci dhe Edukim – Lugina, me mbështetjen e Iniciativës për Ndryshim Paqësor, organizojne një ngjarje më 24 shkurt 2023, në Bujanoc.

Takimi është një vizitë studimore e një grupi të organizatave joqeveritare nga veriu i Kosovës në Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë.

Qëllimi i këtij manifestimi është shkëmbimi i përvojave në fushën e bashkëpunimit ndëretnik, marrëdhënieve me institucionet lokale dhe qendrore, si dhe respektimi i të drejtave të njeriut të komuniteteve joshumicë.

 

AGJENDA

 

Data: 24 shkurt 2023

Vendi: Bujanoc

 

 

10:00 – 10:30       Ardhja e pjesëmarrësve

10:30 – 11:00       Fjala hyrëse

                               Agon Islami, Koordinator i QDA – Lugina

 

Miodrag Miliqeviq, Drejtor ekzekutiv, OJQ Aktiv, Mitrovicë

 

   Shaip Kamberi, Deputet i Kuvendit të Republikës së Serbisë

   Ragmi Mustafa, u.d Kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar

   Enver Ramadani, kryetar i Kuvendit Komunal në Bujanoc

     

11:00 – 12:15     Marrëdhëniet ndëretnike në mes të komuniteteve dhe respektimi i të drejtave të

                              njeriut në jug të Serbisë

 

  • Prioritetet e komuniteteve lokale në forcimin e besimit ndërmjet komuniteteve lokale
  • Komunikimi me institucionet vendore dhe qendrore
  • Deri në çfarë mase respektohen mekanizmat ekzistues për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë?
  • Ndikimi i procesit të negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
  • Tendencat e migracionit

12:15 – 13:15       Komunikimi është i rëndësishëm

  • Uticaj lokalnih i medija sa nacionalnom frekvencijom na međuetničke odnose
  • Koliko jedni drugima verujemo i kako međusobno komuniciramo?
  • Uloga društvenih mreža u društveno-političkim trendovima
  • (Kako vidimo jedni druge)
  • Pozitivni primeri međuetničke saradnje

 

13:15 – 13:30       Konkludimi

Prej 13:30             Dreka dhe shëtitja e Bujanocit

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd