U PRVOJ POLOVINI 2022. VIŠE OD 50 BEZBEDNOSNIH INCIDENATA

U periodu od 1. januara do 30. juna širom Kosova zabeležen je 51 bezbednosni incident, pokazao je polugodišnji izveštaj Građanske grupe za brzo delovanje (RRCG), uspostavljenoj 2020. od strane NVO Aktiv.

Incidenti različite prirode, među kojima fizički napadi, krađe, oštećenja i uvrede, zabeleženi su u 21 opštini, od toga najviše (20) na području regiona Prištine. Sledi opština Leposavić, gde je registrovano 11 incidenata, zatim u Kamenici 7, a u Peći pet incidenata.

Od 51 incidenta, najveći broj, njih 14, bila su oštećenja ili krađe verske i imovine Srpske pravoslavne crkve, dok je 13 incidenata u vidu oštećenja, obijanja ili pljački domaćinstava. Osim toga, RRCG je zabeležio i sedam fizičkih napada, po jedan u Goraždevcu, Straži, Gračanici, Babinom Mostu, Obiliću, Starom Grackom i Banji.

Krađi ili oštećenja imovine javnih institucija bilo je šest, dok je zabeleženo pet krađa ili oštećenja privatne pokretne imovine. RRCG je zabeležila 6 provokativnih grafita.

Na osnovu izveštaja RRCG, tokom 2021. godine zabeleženo je 87 incidenata u većinski srpskim sredinama na Kosovu, od kojih je najveći broj bio usmeren ka objektima i imovini Srpske pravoslavne crkve. Bezbednosna situacija je ocenjena kao jedno od ključnih pitanja u sredinama naseljenim pripadnicima srpske i drugih nevećinskih zajednica.

Građanska grupa za brzo delovanje je uspostavljena 2020. godine s ciljem da nadgleda sprovođenje mera nadležnih centralnih i lokalnih institucija u borbi protiv koronavirusa, nadgledanje procesa vakcijancije, bezbednosnu situaciju, uključujući u institucionalni odgovor u odnosu na različite potrebe građana u sredinama naseljenim pripadnicima nevećinskih zajednica, kao i albanske zajednice u četiri opštine na severu Kosova.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd