U Leposaviću održan okrugli sto o transparentnosti i borbi protiv korupcije

Danas je u Leposaviću održan okrugli sto pod nazivom „Mapa puta za povećanje transparentnosti u borbi protiv korupcije“. Skupu su prisustvovali predstavnici civilnog društva i medija, kao i direktor Agencije za sprečavanje korupcije, Ul Bulješkaj.

Tokom skupa, predstavljena je mapa puta za povećanje transparentnosti u borbi protiv korupcije, kao i aplikacija ABER, koja ima za cilj pružanje informacija o osnovnim ljudskim i manjinskim pravima, i omogućava olakšano prijavljivanje korupcije.

Bulješkaj je detaljno predstavio rad Agencije za sprečavanje korupcije i objasnio njeno funkcionisanje. Učesnici su imali priliku da iznesu svoje zabrinutosti i predloge, doprinoseći konstruktivnoj debati i razmeni ideja.

Ovaj skup je još jednom pokazao važnost zajedničkog rada u borbi protiv korupcije.

“Neka nam ova inicijativa bude podsticaj za dalji rad i unapređenje transparentnosti u našoj zajednici,” poručili su učesnici skupa.

Ovaj događaj se organizuje u okviru projekta „Pobolјšanje transparentnosti i vladavine zakona u zajednicama sa većinskim srpskim stanovništvom”, koji sprovode NVO AKTIV i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), uz saradnju i podršku Agencije za sprečavanje korpucije, uz finansijsku podršku Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau – INL).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd