TELEFONSKA LINIJA ZA PRIJAVU PRETERANE SILE POLICIJE

NVO Aktiv pokreće otvorenu telefonsku liniju za prijavu svake vrste preterane sile, brutalnog postupanja, maltretiranja ili bilo kog drugog neprimerenog ponašanja pripadnika policijskih snaga na severu Kosova.

Ovim putem želimo da ohrabrimo građane da prekinu talas tišine i prijave neprimereno policijsko ponašanje.

„Cilj je da zabeležimo slučajeve i da uputimo one koji su zvali da prijave slučajeve Policijskom inspektoratu Kosova kako bi se otvorila zvanična istraga i kako bi se vršio direktan nadzor nad brojnim slučajevima koji su poznati ali koji nisu zvanično prijavljeni Policijskom inspektoratu Kosova“, saopštava NVO Aktiv.

Broj telefona na koji građani mogu prijaviti slučajeve je 064/310-6660.

Kako prijaviti?

Radnim danima od 08.00 – 16.00 službenik NVO Aktiv će biti na raspolaganju i zabeležiti detalje prijave i pružiti neophodne informacije o mehanizmima podnošenja prijave.

Nakon 16 časova i tokom vikenda telefonska linija će biti otvorena za prijem SMS poruka. Službenik NVO Aktiv će vam se javiti narednog radnog dana kako bi verifikovali slučaj i dobili više detalja.

NVO Aktiv saopštava da na ovaj način želi da posluži kao most između nezadovoljnih građana i nadležnih policijskih organa.

„Na ovaj način podstičemo građane da prijave incidente od strane pripadnika specijalne policije Kosova. Istovremeno NVO Aktiv ni na koji način nema nameru da zameni mandat zvaničnih institucija, već da u ovom institucionalnom vakuumu posluži kao incijalni kontakt građanima u nastojanju prijave takvih slučajeva”, saopštava NVO Aktiv.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd