SAOPŠTENJE POVODOM PRESUDE NIKOLI NEDELJKOVIĆU IZ BEOGRADA

U ime dole potpisanih organizacija civilnog društva, ovom prilikom izražavamo veliku zabrinutost i protest zbog presude Osnovnog suda u Prištini, izrečene studentu iz Beograda, Nikoli Nedeljkoviću, dana 6. septembra 2022, za navodno krivično delo “izazivanje etničke mržnje i netrpeljivosti”. Naime, kao organizacije koje se, između ostalog, bave i vladavinom prava, zabrinuti smo zbog nejednake primene prava prema članovima različitih zajednica na Kosovu.

Istovremeno poštujući nezavisnost pravosuđa, želimo da istaknemo nekoliko činjenica u vezi sa prvostepenom presudom Nikoli Nedeljkoviću.

 

U ime dole potpisanih organizacija civilnog društva, ovom prilikom izražavamo veliku zabrinutost i protest zbog presude Osnovnog suda u Prištini, izrečene studentu iz Beograda, Nikoli Nedeljkoviću, dana 6. septembra 2022, za navodno krivično delo “izazivanje etničke mržnje i netrpeljivosti”. Naime, kao organizacije koje se, između ostalog, bave i vladavinom prava, zabrinuti smo zbog nejednake primene prava prema članovima različitih zajednica na Кosovu. Istovremeno poštujući nezavisnost pravosuđa, želimo da istaknemo nekoliko činjenica u vezi sa prvostepenom presudom Nikoli Nedeljkoviću.

Prvo, vrlo je zabrinjavajuća kriminalizacija iskazivanja političkih stavova, pevanjem ili konkludentim radnjama. U tom smislu, pevanje “Кosovo je Srbija” ili slikanje sa zastavom na kojoj je prikazano Кosovo u srpskim bojama i poruka “nema predaje” ni na koji načim ne može biti krivično delo, već izražavanje političkih stavova, što je univerzalno ljudsko pravo garantovano međunarodnim konvencijama, kao i ustavom i zakonima Кosova. U suprotnom bi svako ko npr. ističe simbole R. Albanije, piše ili peva o ujedinjenju Kosova i Albanije trebalo da bude krivično gonjen i osuđen. Svedoci smo da je to redovna pojava na Kosovu i da za takve radnje niko nije odgovarao, pa čak ni za radnje koje sadrže jasan poziv na nasilje prema nevećinskim zajednicama, pre svega srpskoj.

Drugo, zabrinjavajuća je različita sudska praksa odnosno diskriminacija u zavisnosti od etničke pripadnosti ili državljanstva osumnjičenog lica. U tom smislu, svedoci smo da je prošle godine državljanin Crne Gore za isto delo osuđen na kaznu zatvora od 6 meseci, koja je zamenjena novčanom kaznom, dok je Nikola Nedeljković osuđen na efektivnu kaznu zatvora od osam meseci. Takođe, zabrinjavajuće je da u toku svedočenja, na zahtev branioca, sudija ne dozvoli da policajci, čije su izjave jedina dokazna sredstva u predmetu, citiraju na srpskom jeziku reči koje je navodno izgovorio Nikola Nedeljković.

Кonačno, činjenica da je suđenje Nikoli Nedeljkoviću odlagano i da je bilo potrebno dva i po meseca da se donese presuda, iako je optužnica bila podneta u roku od nekoliko dana, govori o diskriminaciji određenog dela pravosudnog sistema na Кosovu kada se krivični postupak vodi protiv pripadnika srpskog naroda. Sa tim u vezi, moramo i da izrazimo protest zbog neprimereno visoke kazne protiv studenta, koji je prvi put bio na Кosovu i koji nikada nije počinio neko krivično delo ili prekršaj, kao i da to nije uzeto kao olakšavajuća okolnost.

Кad je reč o neprimereno visokoj kazni i kada se uzmu u obzir okolnosti pod kojima se sporni slučaj desio, podsećamo i na to da je Hadži Hoti, kandidat za poslanika NISMA, nakon što je na Fejsbuku decembra 2019. godine objavio da sadašnji premijer Кosova “Aljbin Кurti ima dve opcije, ili da napusti Кosovo ili bude ubijen” za isto krivično delo osuđen na šest meseci uslovne kazne, iako je njegova poruka bila dostupna daleko širem auditorijumu.[1]

Pored toga podsećamo da su poslanici Skupštine Кosova u proteklim godinama uputili brojne poruke koje predstavljaju očigledne primere podstrekivanja na netrpeljivost prema srpskoj zajednici.

Na primer; „Ako žele Кosovo etnički bez Srba, onda neka se šale“, poručio je Daut Haradinaj u jednoj TV emisiji 2017. godine, u kojoj je komentarisao mogućnost izručenja njegovog brata, Ramuša Haradinaja vlastima u Srbiji. I pored poziva UN da se sprovede istraga o pretnjama etničkim čišćenjem, ova kao i brojne druge problematične izjave i postupci javnih ličnosti  do danas nisu dobili sudski epilog.

Ovom prilikom pozivamo relevantne institucije na Кosovu, kao i međunarodne organizacije i misije, da učine sve što je u njihovoj moći da bi se pravo na Кosovu primenjivalo jednako na sve. Očekujemo od svih navedenih da sprovedu nepristrasni monitoring u ovom i sličnim slučajevima, da bi se osigurala vladavina prava na Кosovu.

Potpisnici:

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)
Centar za mir i toleranciju (CPT)
Nova društvena inicijativa (NSI)
Humani centar Mitrovica
NVO Кomunikacija za razvoj društva (CSD)
NVO Aktiv
NVO Gračanica Online
NVO Inter
NVO FDCM
Udruženje poslovnih žena „Avenija”

 


[1] https://www.koha.net/kronike-e-zeze/292116/haxhi-hoti-denohet-me-6-muaj-burg-me-kusht-pasi-shkroi-se-kryeministri-kurti-mund-te-vritet/

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd