PREDSTAVNICA NED POSETILA KANCELARIJU NVO AKTIV U BEOGRADU

Šefica Kancelarije NVO Aktiv u Beogradu Milica Orlović razgovarala je prošle nedelje, 5. maja, sa predstavnicom Nacionalnog fonda za demokratiju – NED za jugoistočnu Evropu Andreom Blažanović.

Orlović je predstavila dosadašnji rad kao i buduće planove Kancelarije u Beogradu. Ukazala je na izazove sa kojima se NVO Aktiv suočava kao aktivni deo civilnog sektora u Srbiji, ali i koje su sve mogućnosti koje donosi učešće u realizaciji aktivnosti te kakva je strategija vezana za oblasti tekućeg, ali i budućeg delovanja.

Tokom sastanka, fokus interesovanja je bio na postojećoj strategiji funkcionisanja NVO Aktiv u Beogradu, kao i planovi budućeg delovanja u pogledu dvosmerne komuniakcije sa različitim društevno-političkim akterima i predsavnicima međunarodne zajednice. NED je zainteresovan da čuje kakva je strategija za funkcionisanje Kancelarije u Beogradu i koja je orijentacija u pogledu planiranja budućih aktivnosti.

Osim toga, Orlović je naglasila da NVO Aktiv nastoji da produbi saradnju sa organizacijama civilnog društva i različitim društvenim akterima u Srbiji, posebno na temama koje se tiču odnosa društva na Kosovu i u Srbiji, profesionalnih povezivanja i boljeg razumevanja šire javnosti o kompleksnosti procesa dijaloga koji nesumnjivo utiče na mnoge sfere svakodnevnog života građana.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd