Potpisan Sporazum o saradnji između Agencije za sprečavanje korupcije i NVO Aktiv

U okviru saradnje Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) sa nevladinim organizacijama, 22. decembra u Prištini, potpisan je Sporazum o saradnji između ove Agencije i NVO Aktiv.

U prisustvu direktorke INL-a, Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini, Tamre Greig, sporazum su potpisali direktor ASK-a Ul Buljeshkaj i izvršni direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević.

Nakon usvajanja novog zakona kojim je ojačan mandat Agencije dajući joj dodatne nadležnosti i odgovornosti, uključujući direktno sankcionisanje službenika i procenu korupcije, Agencija je preduzela korake u cilju promocije svog mandata i značaja prijavljivanja korupcije.

Potpisani Sporazum ima za cilj podizanje svesti građana o prijavi korupcije sa fokusom na prijavu u elektronskom obliku putem posebne mobilne aplikacije, realizovane u okviru projekta Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) “Povećanje transparentnosti i vladavine prava u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu”.

“Novo zakonodavstvo pojašnjava mandat Agencije. Agencija nastavlja da civilno društvo smatra važnim saradnikom u procesu sprečavanja korupcije, posebno u sredinama gde žive nevećinske zajednice”, rekao je direktor Agencije Ul Buljeshkaj.

“Ova saradnja i ova mobilna aplikacija biće od koristi ne samo srpskoj zajednici na Kosovu već i svim drugim zajednicama. Verujemo da će ovo elektronsko rešenje pomoći građanima u komunikaciji sa institucijama nadležnim za sprečavanje i borbu protiv korupcije”, rekao je direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević.

“INL podržava Kosovo u naporima za sprečavanje i borbu protiv korupcije. Poverenje u institucije može se povećati samo iskrenom saradnjom institucija sa građanima i civilnim društvom“, rekla je direktorka INL Tamra Greig.

ASK i NVO Aktiv su izrazili zahvalnost na kontinuiranoj američkoj privrženosti vladavini prava i borbi protiv korupcije na Kosovu.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd