ODRŽANA RADIONICA O LICENCIRANOM PRUŽAOCU SOCIJALNIH USLUGA

Prošle nedelje je održana radionica „Postati licencirani pružalac socijalnih usluga“, za organizacije civilnog društva iz pet #ALVED opština -Štrpca, Peći, Leposavića, Gnjilana i Lipljana u saradnji sa Odeljenjem za socijalnu i porodičnu politiku u okviru Ministarstva finansija, rada i transfera.

Diskutovalo se i o formiranju elektronskih baza podataka na lokalnom nivou i drugim važnim pitanjima, a radionici su se pridružili i predstavnici opštinskih Odeljenja za socijalna pitanja i Centara za socijalni rad.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd