Od zajedničkih izazova do zajedničkih rešenja

NVO Aktiv i Centar za demokratiju i edukaciju – Dolina iz Bujanovca predstavili su istraživanje o položaju srpske zajednice u četiri opštine na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije, 7. marta u Prištini i 9. marta u Beogradu.

Ekonomska situacija, odlazak mladih i korupcija, su samo neki od zajedničkih problema Albanaca sa juga Srbije, iz Preševa Medveđe i Bujanovca, i Srba sa severa Kosova, iz opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić, pokazalo je istraživanje “Od zajedničkih izazova do zajedničkih rešenja”.

Rezultate istraživanja predstavili su izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević i Agon Islami, koordinator NVO Centar za demokratiju i edukaciju – Dolina.

Oni su izneli glavne rezultate istraživanja koji su pokazali da čak velika većina Srba sa severa Kosova kao najveći problem navodi bezbednost, dok je najveći problem Albanaca iz Preševa, Medveđe i Bujanovca nepriznavanje diploma stečenih na Kosovu i nezaposlenost.

Istraživanje je pokazalo kakvi su stavovi građana o slobodi kretanja, upotrebi jezika, perspektivi mladih. Tokom obe prezentacije, u Prištini i Beogradu, Milićević i Islami su istakli da je ovo istraživanje pokazalo šta je ono što je od bitnog značaja za obe zajednice. Jedan od glavnih zajedničkih problema su odlazak mladih i loša ekonomska situacija.

“Građani sa severa Kosova se osećaju odbačenim posle uklanjana barikada. Uočiljav pad poverenja u Srpsku listu ali i institucije u centralnoj Srbiji, uključujući i predsednika Srbije Aleksandra Vučića”, rekao je Milićević.

“Albanci najviše veruju kosovskoj vladi i najviše poverenja imaju u kosovsku predsednicu. Oni očekuju da budu tema dijaloga Beograda i Prištine”, rekao je Islami.

Ovo istraživanje donosi i preporuke za dalje akcije koje bi bile usmerene na lokalne i centralne vlasti, međunarodnu zajednicu, kao i na medije i civilno društvo.

Predstavljanju rezultata istraživanja i u Prištini i u Beogradu prisustvovali su mediji, predstavnici civilnog društva, diplomatskog kora, aktivisti, zainteresovani građani.

Na ovom linku možete preuzeti istraživanje: LINK

Ovo istraživanje je finansirao PCi, izraženi stavovi ne održavaju nužno zvaničnu politiku PCi-ja.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd