NVO AKTIV NAJAVLJUJE DVA NOVA PROJEKTA

NVO Aktiv najavljuje dva nova projekta. U pitanju su Resursni centar i Monitoring medija.

Resursni centar

Sa zadovoljstvom najavljujemo novi projekat uspostavljanja Resursnog centra u Goraždevcu, koji će koristiti zajednicama na području zapadnog dela Kosova, u koordinaciji i saradnji sa lokalnim akterima. U okviru ovog projekta, kojeg podržava EULEKS, NVO AKTIV i lokalni koordinatori radiće na terenu i nastojaće da identifikuju probleme sa kojima se suočava lokalno stanovništvo. Resursni centar će omogućiti organizacijama civilnog društva da identifikuju i reaguju na probleme, pomognu stanovnicima da stupe u kontakt sa službama pravne pomoći, socijalne zaštite i organizacijama koje se bave pružanjem humanitarne pomoći. To će takođe omogućiti organizacijama civilnog društva da prodube svoju saradnju sa javnim sektorom, dok će istovremeno povećati nivo institucionalnog poznavanja i odgovornosti prema nedovoljno opsluživanim zajednicama.

Monitoring medija

Uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), NVO AKTIV će započeti sveobuhvatni monitoring s ciljem identifikovanja dezinformacija na društvenim mrežama i u tradicionalnim medijima. Ovo takođe obuhvata i konsultacije sa lokalnim akterima u vidu organizovanja okruglih stolova u Severnoj Mitrovici, Goraždevcu i Štrpcu. Projekat predviđa objavljivanje sveobuhvatnog vodiča za identifikaciju dezinformacija i „lažnih vesti“.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd