NOVI GRANT ZA BOLJE UČEŠĆE ZAJEDNICE U PROCESU ODLUČIVANJA

NVO Aktiv, zajedno sa zagovaračkom platformom Empirika, dobila je podršku za projekat “Jačanje učešća OCD iz redova zajednice kosovskih Srba u procesu odlučivanja na centralnom nivou na Kosovu”.

Grant u iznosu od 38.975 evra biće utrošen za jačanje sposobnosti učešća, formulisanja politika i zastupanja organizacija civilnog društva kosovskih Srba u institucijama na centralnom nivou na Kosovu.

“Cilj ovog projekta je da se ispune različiti interesi nevećinskih zajednica, posebno zajednice kosovskih Srba, što bi se odrazilo na procese donošenja odluka na centralnom nivou, vladinim politikama i nacionalnim strategijama, što bi se odrazilo na procese donošenja odluka na centralnom nivou, vladinim politikama i nacionalnim strategijama”, navodi se u odluci.

Projekat podrazumeva brojne aktivnosti koje će sprovesti zagovaračka platofrma Empirika, koju vodi NGO AKTIV. Aktivnosti jačanja učešča zajednice u procesu odlučivanja treba da vode ka sledećim rezultatima:

1) Povećano učešće, saradnja i komunikacija organizacija civilnog društva kosovskih Srba sa institucijama na centralnom nivou, poboljašanje kapaciteta za pažljivo praćenje tekućih kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih dešavanja.

2) Povećana informisanosti Vlade Kosova o problemima i rešenjima u vezi sa pravima nevećinskih zajednica na Kosovu, posebno onih koja se tiču zajednice kosovskih Srba.

3) Sprovođenje praktičnih politika od strane institucija na centralnom nivou u cilju unapređenja prava nevećinskih zajednica na Kosovu, posebno onih koja se tiču zajednice kosovskih Srba.

Ovaj projekat podržava program Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) „EJA Kosovo“, koji sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Švedska i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Ovaj projekat će trajati 14 meseci.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd