Nova adresa NVO Aktiv u Prištini

Od 1. septembra 2023. Kancelarija NVO Aktiv se nalazi na novoj lokaciji u Prištini. Naša adresa je Ćamilj Hodža, 38, I sprat, stan br. 2, Priština.

NVO Aktiv sa svojim glavnim sedištem u Severnoj (Kosovskoj) Mitrovici, te kancelarijama u Prištini i Beogradu zaokružuje jačanje organizacije, sledeći svoje glavne pravce – poštovanje ljudskih prava i sloboda, jačanje međuetničke saradnje, pomirenje, promovisanje demokratske kulture i građanskog aktivizma.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd