Mitrovački društveni klub: Debata o građanskom aktivizmu mladih

Misija OEBS-a na Kosovu i organizacija građanskog društva (OGD) „Aktiv“ sa zadovoljstvom Vas pozivaju na događaj „Mitrovački društveni klub: Debata o građanskom aktivizmu mladih“. Debata će se održati u petak 10. novembra, u Centru građanske energije, ulica Kralja Petra I, 183a, Severna Mitrovica, sa početkom u 16.00 časova.

Mitrovački društveni klub je platforma za otvorenu diskusiju na severu Kosova, koja je nastala                      2014. godine. Tokom godina, program je izgradio prepoznatljiv imidž, publiku i ugled u lokalnoj zajednici, dajući mu potencijal da omogući konstruktivne diskusije među stanovnicima na teme od interesa i zabrinutosti. Kao takav, Mitrovački društveni klub je pravo mesto gde mogu da se čuju glasovi, potrebe i zabrinutosti mladih.

Događaj je zamišljen kao interaktivna debata za mlade na kojoj će se razmatrati zabrinutosti i problemi, razmena iskustva i predlaganje rešenja kako za aktivno učešće mladih u javnom životu, tako i za saradnju i koordinaciju među omladinskim akterima.

DNEVNI RED

Događaj: Debata o građanskom aktivizmu mladih u okviru Mitrovačkog društvenog kluba

Mesto: Centar građanske energije, Severna Mitrovica

Datum/Vreme: 10. novembar 2023, od 16.00 do 18.00

15.30 – 16.00    Dolazak i registracija

16.00 – 16.15 Projekcija dokumentarnog filma „Found-Out“ i filma „Sigurt“

16.15 – 17.15 Diskusija o građanskom aktivizmu mladih

Fokus na angažovanju mladih u građanskom aktivizmu, koordinaciji i saradnji unutar omladinskih organizacija, omladinskih struktura i omladinskih aktivista.

–              Problemi sa kojima su suočeni mladi u pogledu međuetničke saradnje?

–              Koje načine komunikacije mladi koriste za ostvarenje kontakata?

–              Kako mladi prevazilaze jezičku barijeru?

–              Predlozi rešenja za probleme međuetničkog dijaloga?

–              Kako mladi vide međuetnički dijalog za 10 godina?

Gost sagovornik:

Stefan Veljković – Aktivista iz Severne Mitrovice

Moderatorka:

Ana Marija Ivković – Glavna urednica portala „Alternativna”

17.15 – 17.30 Pitanja i odgovori

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd