Mitrovački društveni klub: Debata o građanskom aktivizmu mladih

Mladi ljudi iz srpske i albanske zajednice koji žive u severnoj i južnoj Mitrovici najbolje poznaju probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju i o tome su otvoreno govorili na debati Mitrovačkog društvenog kluba, koja je održana 10. novembra u Centru građanske energije, u Severnoj Mitrovici.

Svesni da žive odvojeno, tokom razgovora do izražaja je došla upornost mladih koji su prvenstveno tražili tačke povezivanja. Tokom ove interaktivne debate mladih, prikazani su dokumentarni film „Found-Out“ i film „Sigurt“.

Mladi i predstavnici omladinskih organizacija iz obe zajednice okupili su se u CEC-u s ciljem pokretanja debate o građanskom aktivizmu mladih u zajednici, jačanju poverenja, i razmene ideja o delovanju na polju zajedničkih prioriteta.

Mitrovački društveni klub je platforma za otvorenu diskusiju na severu Kosova, koja je nastala                      2014. godine. Tokom godina, program je izgradio prepoznatljiv imidž, publiku i ugled u lokalnoj zajednici, dajući mu potencijal da omogući konstruktivne diskusije među stanovnicima na teme od interesa i zabrinutosti. Kao takav, Mitrovački društveni klub je pravo mesto gde mogu da se čuju glasovi, potrebe i zabrinutosti mladih.

Debatu o građanskom aktivizmu mladih, kao deo Mitrovačkog društvenog kluba, organizuje misija OEBS-a na Kosovu u bliskoj saradnji sa NVO Aktiv.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd