Jačanje institucionalnih odgovora na bezbednosne incidente u nevećinskim zajednicama

Predstavnici lokalnih i međunarodnih institucija, zajednica, nevladinih organizacija i zagovornici ljudskih prava su na konferenciji održanoj 27. juna razmotrili pitanja iz izveštaja “Jačanje institucionalnih odgovora na bezbednosne incidente u nevećinskim (srpskim) zajednicama”.
Konferencija, koju su organizovali NVO AKTIV i Institut KIPRED uz podršku UNMIK-a, imala je za cilj da rasvetli institucionalni odgovor na prijavljene incidente tokom 2020. i 2021. godine, unapredi javnu odgovornost na lokalnom i centralnom nivou, sa ciljem izgradnje poverenja u institucije, unapredi međuetničke odnose i ojača osećaj sigurnosti u srpskoj zajednici.
Na konferenciji su izneti izazovi sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu, posebno u regionima u kojima su u manjini. Analiza podataka pokazala je da postoji značajan broj prijavljenih slučajeva tokom izveštajnog perioda, 76 slučajeva u 2020. godini i 87 slučajeva u 2021. godini, kako je dokumentovano od strane Građanske grupe za brzo delovanje (RRCG). Navedeni brojevi su privukli međunarodnu pažnju, uključujući zabrinutost američkog Stejt Departmenta, kako je istaknuto u Izveštajima o ljudskim pravima za Kosovo u 2020. i 2021. godini.
Međutim, i pored ovih podataka nedostajao je sistemski odgovor od strane institucija vladavine prava, posebno Policije Kosova i pravosuđa. To je pokazalao potrebu za unapređenjem postojećih institucionalnih okvira kako bi se efikasno odgovorilo na bezbednosne incidente i zaštitila prava lica koja pripadaju srpskoj i drugim etničkim zajednicama.
Govornici su naglasili važnost inkluzivnosti, saradnje i izgradnje poverenja između policijskih agencija, lokalnih vlasti i nevećinskih srpskih zajednica. Istakli su da je integrisani pristup koji uključuje proaktivne mere, angažovanje zajednice i inicijative za izgradnju kapaciteta ključan kako bi se sprečili bezbednosni incidenti i odmah reagovalo kada se oni dese.
Ova prezentacija predstavlja značajan korak ka prepoznavanju jedinstvenih izazova sa kojima se suočavaju nevećinske srpske zajednice i otvara put ka sveobuhvatnijim i inkluzivnijim institucionalnim odgovorima na bezbednosne incidente.
Sa obnovljenom posvećenošću zaštiti ljudskih prava i unapređenju socijalne kohezije, očekuje se da ove mere mogu doprineti sigurnijem i harmoničnijem društvu za sve njegove pripadnike.
Kompletan izveštaj možete preuzeti na linku:

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd