Izveštaj statusa ljudskih prava na severu Kosova i govora mržnje u medijima na srpskom i albanskom jeziku na Kosovu za januar 2024.

Izveštaj o situaciji ljudskih prava na severu Kosova

Izveštajni period: januar 2024.

U poslednjih nekoliko meseci došlo je do povećanja nasilja i međuetničkih tenzija na severu Kosova, zajedno sa novim talasom govora mržnje u tradicionalnim i društvenim medijima, kao i navodnih kršenja ljudskih prava koja vrši kosovska policija pod izgovorom borbe protiv kriminala i sprovođenja vladavine prava, što dovodi do mnogih slucajeva gde stanovnici postaju kolateralna šteta pomenutih dešavanja.

 

S ciljem dokumentovanja događaja koji mogu poslužiti kao pokazatelji aktuelne sociopolitičke, bezbednosne i ljudskih prava situacije na severu Kosova,

 

Metodologija

 

NVO Aktiv prikupila je informacije o mogućim slučajevima govora mržnje i kršenja ljudskih prava praćenjem medijskih izveštaja na srpskom i albanskom jeziku, kao i putem direktnih intervjua sa lokalnim stanovnicima četiri severna opštine koji su prijavili kršenja ljudskih prava. Izveštaj se oslanja na univerzalno prihvaćenu terminologiju i definicije ljudskih prava, kako je inkorporirano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima (UDHR) i drugim relevantnim UN konvencijama i dokumentima, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i primenjivom zakonodavstvu Kosova u vezi sa ljudskim pravima i zaštitom od diskriminacije, uključujući govor mržnje.

 

Opšti izveštaj situacije ljudskih prava u januaru 2024.

Tokom izveštajnog perioda, nevladina organizacija Aktiv nije primetila nikakvo poboljšanje u odnosu na prethodni period, sa situacijama govora mržnje usmerenog prema manjinskim grupama koje i dalje perzistiraju na poznate načine. Postoji povećana zabrinutost zbog primetno slabe reakcije od strane odgovornih institucija i nastavljanja zapaljive retorike od strane zvaničnika Kosova, koja se usmerava ka Srbiji i dešavanjima na severu Kosova. Specijalne policijske jedinice i dalje zauzimaju improvizovane bunkere/checkpointove duž glavnih puteva na severu Kosova.

Jezička prava I policija

Osmog januara dok se vozač vraćao iz Kraljeva za Mitrovicu, zaustavila ga je Specijalna policija na Bistričkom mostu oko 17 časova. Dok je izbegavao prepreke postavljene na putu, njegov automobil se ugasio, ali brzo se ponovo upalilo, nije bilo verovatno da je to bio problem, s obzirom da je bio dalje od policajca da se to lako primeti. Pre nego što je otvorio prozor da odgovori policajcu, vozač je isključio muziku i automobil kako bi smirio policajca i pokazao da neće pobeći. Dok je bio zaustavljen, policajac se obratio vozaču na albanskom, a vozač mu je odgovorio na albanskom da ne zna kako da vodi razgovor i samo je rekao: „Dobra veče, ja sam Srbin, ne znam dobro albanski.“ Policajac je tada rekao na srpskom: „Oh, okej, daj mi dokumenta.“ Vozač mu je rekao da mu se dokumenta nalaze u suncobranu i džepu, na šta je policajac klimnuo glavom, pa je vozač nastavio da ih uzima. Policajac ih je uzeo i pregledao, postavljao pitanja kao što su ime vozača i da li je iz mesta , koje je pisalo u dokumentima, a vozač je samo odgovarao potvrđujući.

 

Zatim je policajac upotrebio baterijsku lampu da pogleda u automobil i video je još dva putnika, pitao nešto na albanskom što vozač nije razumeo, pa mu je vozač rekao na srpskom da mu je žao i da ne razume, te da, ako policajac želi, mogu komunicirati na engleskom ili nemačkom. Policajac je nastavio na albanskom, jedan od putnika je razumeo i rekao vozaču da je policajac pitao ko je u automobilu. Ali zbog stresa, vozač nije odgovorio direktno, već im je rekao da je jedan od putnika Irac koji ne govori albanski i da drugi putnik takođe ne zna albanski jer je Srbin. U tom trenutku, policajac je rekao „IRAC?“ i vratio dokumenta vozaču. U tom trenutku, njegov ton i izraz lica su se promenili iz ljutitog u zbunjen i nekako prazan. Zatim je ponovo nešto rekao na albanskom, ali je pokazao na način koji je vozač interpretirao kao znak da nastavi bez daljnjeg zaustavljanja. Vozač je polako i mirno napustio mesto. Tokom celog ovog interakcije, policajci sa oružjem su kružili oko automobila, čineći situaciju nepotrebno napetom.
Važno je napomenuti da prema Ustavu Kosova, na celoj teritoriji zagarantovani su Srpski i Albanski jezik. U ovom konkretnom slučaju, izgleda da nije poštovan taj ustavni princip, što bi moglo predstavljati potencijalno kršenje jezičkih prava vozača. Ovo može podići pitanje poštovanja ljudskih prava vozača tokom interakcije sa specijalnom policijom u mnogim slučajevima.

 

Crkva u Zubču/ Zubqë

 

Dana 14. januara, crkva u Zubču/Zubqë  je opljačkana  od strane osoba već poznate lokalnom stanovništvu. Prema njihovim tvrdnjama, ova osoba ovo radi najmanje osam godina. Iako je slučaj prijavljen institucijijama/policiji , preduzete su ograničene akcije. Lokalne sumnje upućuju na dva brata kao potencijalne krivce, pri čemu je jedan već uhapšen zbog napada na crkvu u drugom selu. Međutim, meštani veruju da to samo po sebi nije dovoljno za trajno rešenje, zahtevaju dalje korake.

Uprkos merama predostrožnosti, kao što je postavljanje metalnih rešetki na prozore radi zaštite crkve, meštani strahuju od osvete u vidu paljenja crkve od strane navodnih lopova . U poslednjem slucaju, ukradena su značajna novčana sredstva, otprilike 4.000 RSD iz crkve i 6.000 RSD iz prateće zgrade. Meštani ističu da ne veruju da su ove akcije motivisane mržnjom. Njihova glavna zabrinutost je percipirana nevoljnosti zamenskih albanskih policajaca nakon ostavke srpskih policajaca u Kosovskoj policiji, koju smatraju manje sklonom komunikaciji s zajednicom radi sprečavanja daljih incidenata.

Tokom razgovora s timom LMT i Eulex-a, meštani su izrazili svoje brige u vezi sa trenutnom situacijom. Međutim, uprkos njihovim naporima, nije bilo značajnog napretka ili preduzimanja mera. Prema rečima meštana, ove osobe su ciljali crkvu najmanje 10 puta tokom 2023. i otprilike 100 puta ukupno.

Nastavak ovakvih akcija gde se javno iskazuje neintresovanje da se ne zaštiti vlsništvo SPC ima potencijal da pojača tenzije između srpskog i albanskog stanovništva i otvori put eskalaciji mržnje i eventualno preobrazi u nasilje.

Prava na bezbednost i veroispovest, ometaju se nedostatkom preduzetih akcija od strane relevantnih institucija, što dovodi do smanjenja poverenja u javne institucije, stvaranja osećaja straha i nedostatka sigurnosti.

 

Nastavak na dogadjaj iz Decembra
Podsetnik:
(Prekomerna upotreba sile – 19. decembar: Pripadnici kosovske policije navodno su primenili prekomernu silu tokom kontrole na Administrativnoj liniji razgraničenja u Jarinju. Situacija je eskalirala tokom razgovora o stvarima u autu. Osoba koja je zaustavljena tvrdi da je došlo do fizičkog sukoba, udaraca, vrćenja ruku, te da je zadržana u tamnom prostoru i lisicama na rukama. Puštena je nakon pet sati s prekršajnom prijavom. Aktiv, nevladina organizacija, kontaktirala je osobu i pružila mu podršku u podnošenju pritužbe Inspektoratu policije Kosova.)

Ova priča koju smo obrađivali prošlog meseca dobila je svoj nastavak. Nakon razgovora predstavnika NGO Aktiv s oštećenim oštećeni je ispoštovao standardnu proceduru i prijavio incident nadležnim institucijama. Međutim, tokom uzimanja izjave, primetno je da službenici koji su to radili ne poznaju dovoljno dobro srpski jezik, što je rezultiralo mnogim semantičkim greškama koje menjaju suštinu i sadržaj. Oštećeni strahuje da bi ovo moglo izazvati probleme kada dođe do trenutka razmatranja slučaja od strane odgovornih institucija. Jedan od glavnih problema je netačno unet datum, gde se navodi da se incident odigrao 19.12.2024, što stavlja slučaj u budućnost.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd