Izazovi u implementaciji kazne rada u javnom interesu

U sredu, 14. juna 2023. godine, u okviru projekta „Dalja podrška pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice“, podržanog od strane UNMIK-a, NVO AKTIVu partnerstvu sa NVOCentar za zastupanje demokratske kulture -ACDCpredstavilaje izveštaj „Alternativna kazna_Rad u javnom interesu“.

Predstavljanje izveštaja je bio značajan korak u našim stalnim naporima u zalaganjusprovođenja pravičnih i efikasnih praksi u pravosuđu. Dogadjaj je okupio stručnjake, donosioce odluka, predstavnike međunarodne zajednice, nevladine organizacije i članove zajednice, koji su doprineli u sadržajnoj diskusiji kao i razmeni znanja u ovoj oblasti.

U izveštaju su istaknuti ključni nalazi i preporuke dobijene tokom višemesečnog istraživanja, uklljuučujući i analizu koju su sproveli naši istraživački timovi. Studija je ispitivala različite aspekte rada u javnom interesu, uključujući njihovu efikasnost, promovisanje rehabilitacije i podsticanje reintegracije u društvo.

Štaviše, izveštaj takođe naglašava uspešne studije, slučajeve i primere iz svakodnevnog života koji su demonstrirali transformacionu moć rada u javnom interesu. Ove priče su ojačale ideju da pružanjemprilika pojedincima da angažvanjem pruže doprinos svojoj zajednicii time im pomognemo u daljoj reintegraciji. Osim toga, izveštaj posebno ukazuje naprihvatanje odgovornosti za učinjene prekršaje i nastoji da podstakne pozitivna promena ponašanja osuđenika.

Ovom prikom želimo da izrazimo zahvalnost svim učesnicima, govornicima i organizacijama koje su doprinele uspehu ovog događaja. Posebno cenimo doprinostokom prezentacije u boljem razumevanjualetrnatvnog izricanja sankcija i njenog potencijala za stvaranje bezbednijeg i inkluzivnijeg društva.

NVO Aktiv i ACDC ostaju posvećeni zalaganju usvajanja i sprovođenja niza preporuka navedenih u ovom izveštaju kao održive alternative zatvorskih kazni. Uvereni smo da ulažući u prakse restorativne pravde možemo da se pozabavimo osnovnim uzrocima kriminalnog ponašanja, promovišemo društvenu koheziju i obezbedimo pravičan pravosudni sistem za sve.

Više informacija o izveštaju ,,Alternativna kazna_Rad u javnom interesu,, možete pronaći na sledećem linku: https://ngoaktiv.org/wp-content/uploads/2023/06/Alternativna-kazna_Rad-u-javnom-interesu.pdf

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd