Istraživanje pokazalo rastući pesimizam u srpskoj zajednici na Kosovu

Nevladina organizacija Aktiv je 26. februara 2024. godine u Prištini predstavila publikaciju „Analiza trendova 2023: Stavovi srpske zajednice na Kosovu”, koja se bavi istraživanjem promena u stavovima i percepcijama srpske zajednice na Kosovu o najznačajnijim društveno-političkim pitanjima.

Duboka zabrinutost i veliko nezadovoljstvo građana srpske zajednice na Kosovu u vezi sa trenutnim političkim stanjem na Kosovu. Glavni je nalaz Analize trendove za 2023. godinu, koja je još pokazala da je zabeležen veći stepen pesimizma u odnosu na sve prethodne godine, kao rezultat rastućeg straha od mogućeg otvorenog konflikta.

„Zabeleženo je značajno pogoršanje u svim segmentima, od međuetničkih odnosa do percepcije bezbednosne situacije. Rastući strah od konflikta i politička napetost rezultirali su dubokim pesimizmom unutar srpske zajednice, posebno u vezi sa očekivanjima za budućnost i opštim osećajem bezbednosti“, pokazala je Analiza trendova NVO Aktiv.

Događaji kao što je neuspeli dijalog između kosovske vlade i Srba, doveli su do ozbiljne zabrinutosti, što može imati dugoročne negativne posledice na međuetničke odnose i saradnju među zajednicama. U srpskoj zajednici je prisutan rastući osećaj nesigurnosti i nepoverenja, što otežava političku i društvenu dinamiku.

Prema Analizi trendova, gotovo 95.5% ispitanika izražava duboku zabrinutost zbog trenutne situacije na Kosovu, smatrajući da se situacija ne odvija u dobrom smeru. Čak 57.1% ispitanika veruje da će život za Srbe na Kosovu biti gori za tri godine.

Kada je reč o identifikovanim problemima, 69.2% ispitanika ističe političku nestabilnost kao glavni izazov na Kosovu. Važno je istaći da 88.9% ispitanika sa severa Kosova tvrdi da su oni ili članovi njihovih porodica direktno bili ugroženi.

Što se tiče poverenja u političke lidere, koje je ključno za opstanak i prosperitet zajednice posebno u društvima sa posledicama ratnih sukoba, Analiza je pokazala rekordnih 83.6% ispitanika koji su se izjasnili da ne postoji političar ili politička partija kojoj veruju. U vezi s tim treba istaći da stanovnici severa Kosova izražavaju posebno nisko poverenje prema Vladi i Policiji Kosova.

Kada je reč o međunarodnoj ulozi, 56.9% ispitanika smatra da je Rusija najbolji branilac interesa Srba na Kosovu. Da će Zajednica opština sa srpskom većinom biti formirana smatra 18.9% ispitanika, dok 40.5% ocenjuje formiranje ZSO najprihvatljivijim za kosovske Srbe. Osim toga, 14.8% ispitanika podržava ideju razgraničenja.

Nalazi Analize trendova ističu opštu zabrinutost zbog nerazrešenih pitanja poput formiranja ZSO i apatije prema mogućnostima za dugoročno rešenje koje bi obezbedilo neophodnu zaštitu. Stoga se kao glavna preporuka ističe neophodnost novog i sveobuhvatnog pristupa rešavanju krize, koji bi bio fokusiran na zaštitu prava i poboljšanje kvaliteta života srpske zajednice na Kosovu.

“Politika i donosioci odluka preporuke treba da shvate kao podsticaj za hitne mere za poboljšanje institucionalnog poštovanja zakona koji štite prava nevećinskih zajednica i unapređenje njihovog životnog standarda“, navodi se u Analizi trendova.

Publikacije je podržana od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy – NED).

Analiza trendova je dostupna na tri jezika, na srpskom, albanskom i engleskom.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd