Donacija opštini Peć za usluge prevođenja

U okviru Alved projekta, opštini Peć je donirana oprema za usluge prevođenja.

Danas smo donirali opremu opštini Peć, u cilju povećanja kapaciteta opštinske uprave za pružanje usluga u skladu sa Zakonom o upotrebi jezika, a u okviru ALVED projekta “Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj”, koji finansira vlada Velike Britanije.

Detalji o donaciji:

Opremu čine dva monitora i 20 kompleta slušalica za Skupštinu opštine, kao i dva laptopa, jedan stoni štampač i dva tonera za odeljenje opštinskih prevodilaca.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd