BEOGRADSKA KANCELARIJA NVO AKTIV OD 1. FEBRUARA NA NOVOJ ADRESI

Od utorka 1. februara 2022. beogradska Kancelarija NVO Aktiv se nalazi na novoj lokaciji u Beogradu, na adresi Kosovska 17. Kancelarija NVO Aktiv u Beogradu je otvorena u aprilu 2021. godine, a programske aktivnosti su zbog zdravstveno-epidemiološke situacije, bile održavane putem digitalnih platformi.

NVO Aktiv sa svojim glavnim sedištem u Severnoj (Kosovskoj) Mitrovici, te kancelarijama u Prištini i Beogradu zaokružava jačanje organizacije, sledeći svoje glavne pravce – poštovanje ljudskih prava i sloboda, jačanje međuetničke saradnje, pomirenje, promovisanje demokratske kulture i građanskog aktivizma.

Uspostavljanje kancelarije za vezu u Beogradu sastavni je deo projekta “Jačanje zagovaračkog kapaciteta srpskih nevladinih organizacija na Kosovu” (“Increasing the Advocacy Potential of Kosovo Serb Civil Society Organizations”) koji trenutno finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (National Endowment for Democracy, NED) a uključuje i učešće članova platforme Emipirika.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd