PODRŠKA PROMOCIJI DIJALOGA BEOGRADA I PRIŠTINE POD OKRILJEM EVROPSKE UNIJE

Grupa za podršku Dijalogu Beograda i Prištine je konzorcijum tink tenkova i organizacija civilnog društva koji veruju u proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Motivacija za osnivanje ovakve Grupe dolazi iz želje da se individualni i zajednički napori sinergizuju kako bi se omogućili inovativni pristupi za održavanje dijaloga i transformaciju narativa u javnosti.

Konzorcijum Grupe sastavljen je od osam organizacija civilnog društva: Grupa za istraživanje politika Balkana (BPRG)Demokratija za razvoj (D4D)Kosovski centar za studije bezbednosti (KCSS) i NVO AKTIV i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), Evropski pokret u Srbiji (EMinS), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM). Partneri konzorcijuma su takođe članovi Foruma civilnog društva proizašlog iz Berlinskog procesa, koji se zalaže za brza i održiva rešenja za bilateralne sporove.

Glavni cilj projekta je da promoviše i informiše o prednostima i rezultatima tehničkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine pod Evropska unijaširoj javnosti, fokusirajući se na brojne komunikacione i informativne aktivnosti, saradnju od jedne do druge, istraživanje i lokalni angažman.

Ciljne grupe:

 • Šira javnost,
 • Organizacije civilnog društva (žene i omladinske organizacije),
 • Mediji,
 • Akademska i stručna javnost.

Aktivnosti:

 1. Opšti/politički članci u različitim medijima, iz različitih perspektiva.
 2. TV emisije i zajednički medijski intervjui za promociju i komuniciranje Dijaloga.
 3. Veb stranica i društveni mediji – razvoj veb stranice konzorcijuma i društvenih mreža, uključujući i Tviter i Fejsbuk stranicu za promociju aktivnosti konzorcijuma i komuniciranje o napretku dijaloga.
 4. Opsežni istraživački projekat baziran na perspektivama sa Kosova* (albanskim i srpskim) i Srbije o tome kako je napredak Dijaloga uticao na promene. Tri sveobuhvatna, pojedinačna istraživanja će biti zajednički objavljena.
 5. Konferencije za prezentaciju rezultata istraživanja.
 6. Vršnjačka posjeta mladih, medija, civilnog društva, proizvođača mišljenja, zainteresovanih strana institucija i partnera na Kosovu.
 7. Partneri na Kosovu biraju i šalju učesnike na tri partnerska organizovana aktivnosti, kako bi osigurali dalje izlaganje srodnim temama za dijalog i ojačali veze konzorcija.
 8. Radionice vođene u različitim gradovima u Srbiji i na Kosovu*, sa ciljem da informišu i angažuju zajednice u debati o Dijalogu. Radionice će istražiti stanje na terenu i koristiti ove informacije za druge aktivnosti.
 9. Lokalni okrugli stolovi: 4 na Kosovu (Gnjilane, Peć, Đakovica, Kosovska Mitrovica) i 2 u Srbiji (Novi Pazar, Kraljevo) – mogućnost razgovora i promocije dijaloga na lokalnom nivou.
 10. Seminar o vladavini prava i sigurnosti – osmišljen da ohrabri novinare da pravilno izveštavaju o različitim aspektima dijaloga.
 11. Sastanci Foruma konzorcijuma – uspostavljanje i razvoj konzorcijuma, raspored planiranja aktivnosti, raspravljanje o svim aktivnostima, treninzi.

Projekat podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Norveške.

Više o projektu: http://k-s-pag.org/about-us

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd