MLADI DO KARIJERE

Partneri i podrška: Nemačka organizacija za tehničku saradnju

Mladi do karijere – ima za cilj da pronađe sve mlade ljude sa severa Kosova, jer nude mogućnost pronalaska zaposlenje u državnom i privatnom sektoru. Ovaj projekat se sastoji od pet događaja od oktobra do decembra. Događaji podrazujemvaju info sesije na kojima bi se  se razmatralo o obrazovanju i programu učešća kao i radionice koje bi pospešile umreženje sa poslodavcima. Gosti iz oba sektora, kako državnog tako i privatnog će imati šansu da govore o mogućnostima budućeg zaposlenja. Deliće savete kako razviti veštine u potrazi za poslom kao i podizanju svesti o pravima zaposlenih.

Prisustvo ovim skupovima ima za zadatak da učesnicima usadi bolje razumevanje Tržišta rada kao i šanse za zaposlenje.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd