Konferencija o preprekama s kojima se suočavaju nevećinske zajednice na severu

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd