PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA: Od zajedničkih izazova do zajedničkih rešenja

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

Pozivamo vas na konferenciju, koja će biti održana 9. marta, od 11 časova, u Prostoru Miljenko Dereta, Dobračina 55, Beograd, na kojoj objavljujemo istraživanje o položaju srpske zajednice u četiri opštine na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije.

Istraživanje se bavi stavovima građana o problemima sa kojima se suočavaju Albanci koji žive u Preševskoj dolini na jugu Srbije i Srbi u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova.

Kroz stavove građana saznajemo koji su to izazovi dve zajednice, kao i preporuke za dalje akcije koje bi bile usmerene na lokalne i centralne vlasti, međunarodnu zajednicu, kao i na medije i civilno društvo. Obuhvaćene su sledeće oblasti:

  • Integracija, učešće i komunikacija građana sa lokalnim i centralnim vlastima
  • Sloboda kretanja između Kosova i Srbije (lična dokumenta i registarske tablice vozila)
  • Upotreba jezika
  • Perspektiva za mlade.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta koji su realizovali Centar za demokratiju i edukaciju – Dolina u Bujanovcu i NVO AKTIV u Severnoj Mitrovici.

Dnevni red:

10.30 – 11.00 Dolazak i registracija učesnika

11.00 – 11.30 Predstavljanje istraživanja

Miodrag Milićević, Izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv

Agon Islami, Koordinator organizacije Centar za demokratiju i edukaciju – Dolina iz

Bujanovca

11.30 – 12.00 Diskusija

Od 12.00          Koktel

Prevod srpski/engleski biće obezbeđen.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd