Podrška pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

NVO Aktiv u saradnji sa NVO ACDC vas sa zadovoljstvom poziva na predstavljanje izveštaja na temu „Podrška pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice“ podržanog od strane UNMIK-a.

Događaj će se održati 14. juna 2023. godine u hotelu Sirius u Prištini

 

Podrška pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice

 

Ovajizveštaj je rezultat istraživanja i tiče se pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice, a fokusira se na korišćenje alternativnih sankcija, sa posebnim osvrtom na alternativnu kaznu rada u javnom interesu.

Nakon sprovedene ankete i održanog seminara od strane NVO Aktiv, doslo se do zaključka shodno odgovorima ispitanika da se kazna rada u javnom interesu nedovoljno često izriče, da postoje uslovi za češcu primenu ove kazne, jer veliki broj ispitanika smatra da bi se i tom kaznom u velikom broju slučajeva ispunila svrha kažnjavanja.

Takodje, istražujući savremena krivična zakonodavstva dolazi se do zaključka da postoji tendencija za sve većom primenom alternativih vidova kažnjavanja kojima se adekvatno može postići svrha kažnjavanja, što je u skladu sa savremenim pristupom koji akcenat stavlja na resocijalizaciju, pre nego retribuciju izvršilaca krivičnih dela.

Vaše znanje, iskustvo i ekspertiza u oblasti alternativnih kazni i primene istih značajno će doprineti uspehu događaja. Vaša prisutnost će takođe obogatiti diskusije i debate.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

 

Srdačno, NVO AKTIV

 

Podrška pristupu pravdi i ljudskim pravima na području Mitrovice

 

14.06.2023, Sirius Hotel, Priština

 

 

Agenda:

 

  • 12:45 – 13:00Dolazak i registracija učesnika

 

  • 13:00 – 13:15 Uvodna reč –Miodrag Milićević (izvršni direktor NVO AKTIV)

 

  • 13:15 – 13:35 Prezentacija ključnih nalaza – Predrag Miljković – advokat

 

  • 13:35 – 14:05 Debata sa panelistima

 

  • 14:05 – 14:30 Pitanja iz publike

 

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd