Panel diskusija: Borba protiv korupcije u opštinama sa srpskom većinom iz ugla novinara srpskih redakcija na Kosovu

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

Povodom Međunarodne nedelje borbe protiv korupcije, NVO Aktiv zajedno sa NVO ACDC organizuje panel diskusiju „Borba protiv korupcije u opštinama sa srpskom većinom iz ugla novinara srpskih redakcija na Kosovu“, koja će se održati u sredu 6. decembra, u prostorijama Centra građanske energije (CEC) u Severnoj Mitrovici, sa početkom u 11.00.

Ovaj događaj organizujemo u okviru projekta „Pobolјšanje transparentnosti i vladavine zakona u zajednicama sa većinskim srpskim stanovništvom”, koji sprovode NVO AKTIV i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), uz finansijsku podršku Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau – INL).

AGENDA

11.00 – 11.10 Uvodne reči, Miodrag Milićević, Izvršni direktor NVO AKTIV

11.10 – 12.00 Panel:

„Borba protiv korupcije u opštinama sa srpskom većinom iz ugla novinara

srpskih redakcija na Kosovu“

  • Darko Dimitrijević, Radio Goraždevac
  • Nenad Radosavljević, RTV Mir iz Leposavića

Moderator: Aleksandar Rapajić, NVO ACDC

12.00 – 12.10 Diskusija

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd