MDK: DEBATA O ODBRANI LJUDSKIH PRAVA U IZAZOVNOM OKRUŽENJU

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

U okviru debatne platforme „Mitrovački društveni klub”, organizacije civilnog društva AKTIV i ACDC, podržane od strane UNMIK-a i KFOS-a, organizju „Debatu o odbrani ljudskih prava u izazovnom okruženju”.

Javna debata sa aktivistima i građanima, kao zajedničko obeležavanje Nedelje ljudskih prava, održaće se 8. decembra 2023, u Centru za građansku energiju, u Severnoj Mitrovici, s početkom u 11.00 sati.

Prepreke i izazovi sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice u zaštiti ljudskih prava na severu Kosova zahtevaju podršku i intervenciju od strane ljudi zaduženih za ljudska prava i institucija koje će se baviti sistemskim problemima, diskriminacijom, bezbednošću i socijalno-ekonomskim razlikama koji utiču na ostvarivanje ljudskih prava.

Zato je saradnja između institucije ombudsmana i organizacija civilnog društva ključna prilikom zagovaranja ljudskih prava, adresiranja pritužbi i unapređenja odgovornosti.

Uloga ljudskih prava u društvu, izazovi u ostvarivanju ljudskih prava, saradnja između ombudsmana i civilnog društva, teme su koje će, između ostalog, poslužiti kao polazna tačka za diskusiju koja ima za cilj da podstakne razumevanje i saradnju sa građanima u promovisanju i zaštiti ljudskih prava u četiri opštine na severu Kosova.

Događaj je zamišljen kao interaktivna debata između lokalne zajednice i gospodina Srđana Sentića, zamenika ombudsmana, i gospodina Budimira Ničića, direktora Media centra i emisije „Slobodno Srpski“ Medijа centra u Čaglavici, u adresiranju specifičnih problema, pitanja učešća, kao i saradnje sa braniteljima ljudskih prava i institucijama.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd