Digitalna transparentnost u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

Poštovani/a,

 NVO AKTIV Vas sa zadovoljstvom poziva na panel diskusiju Digitalna transparentnost u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, koja će se održati u utorak, 16. maja, u  11.00 časova, u hotelu Ulpiana u Gračanici.

 Relevantni stručnjaci iz ove oblasti, kao i predstavnici centralnih institucija, razmotriće teme iz istraživanja koje je objavila NVO AKTIV, a koje se odnosi na digitalno prisustvo i transparentnost  opština sa srpskom većinom. S obzirom da je ovo pitanje u neposrednoj povezanosti sa temom pristupa informacijama i učešća građana u procesima odlučivanja na lokalnom nivou, NVO Aktiv se nada da će ovaj događaj dati suštinski doprinos javnoj debati o ovim i drugim sličnim pitanjima.

 Posebno pozivamo lokalne aktiviste, istraživače i istaknute članove zajednice da nam se pridruže, jer u svetu koji se sve više digitalizuje, pristup onlajn informacijama i uslugama zauzima sve veću ulogu u svakodnevnom životu građana.

 Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim događajem, u svakom trenutku nas možete kontaktirati na:

info@ngoaktiv.org ili +381 64 2140 814; +383 49 526 123.

Dnevni red

11:00 – 11:10        Uvodna reč, Miodrag Milićević, izvršni direktor, NVO AKTIV

11:10 – 11:20        Pozdravna reč direktorke INL-a na Kosovu, Tamra Greig

11:20 – 12:20        Okrugli sto o Digitalnoj transparentnosti u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu, uz učešće publike

Moderator: Ana Ćup-Marković, novinarka TV Prva

  • Vasvija Huremović, Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave
  • Diana Metuši, Kosovski demokratski institut (KDI)
  • Goran Avramović, Radio KiM

12:20 – 13:00        Osveženje

 

 

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd