Më 23 janar, një grup studentësh nga programi Master Evropian për të drejtat e njeriut dhe demokratizim në Venedik vizituan selinë e OJQ-së Aktiv në Mitrovicën e Veriut.

Studentëve iu dha një prezantim për pozitën e komunitetit serb të Kosovës dhe më pas u organizua një debat me fokus situatën aktuale në Kosovë.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd