Vizitë e studentëve nga Danimarka

Më 7 nëntor, studentët danezë vizituan selinë e OJQ-së Aktiv në Mitrovicën e Veriut dhe mësuan për punën e organizatave të shoqërisë civile në komunitet.

Një grup prej 19 studentësh dhe dy profesorësh nga Universiteti DIS nga Danimarka treguan interes për punën e organizatës, pozitën e komunitetit serb të Kosovës dhe situatën aktuale socio-politike.

Pas prezantimit, studentët vizituan ambientet e OJQ-së Aktiv dhe qendrën sociale Qendra e Energjisë Qytetare, ku u zhvillua një diskutim mbi temat aktuale.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd