Është mbajtur takimi i parë konsultativ në Brezovicë në kuadër të projektit INL, me të gjithë anëtarët e konsorciumit të pranishëm.

Gjatë këtij takimi konstruktiv, diskutuam për hapat e ardhshëm dhe idetë në luftën kundër korrupsionit. Përveç kësaj, biseduam me organizatat partnere për programin e ardhshëm të sub-granteve dhe temat nga të cilat këto organizata do të zhvillojnë iniciativa më të vogla që lidhen me luftën kundër korrupsionit.

Temat që do të mbulohen nga këto iniciativa përfshijnë kriptovalutat, digjitalizimin, menaxhimin e mjedisit, fuqizimin e sinjalizuesve dhe fusha të tjera të ngjashme.

Ky takim përfaqëson një hap të rëndësishëm në përpjekjen tonë të përbashkët për të përmirësuar transparencën dhe sundimin e ligjit dhe për të fuqizuar qytetarët dhe organizatat në luftën kundër korrupsionit. Ne presim me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë dhe zbatimin e këtyre iniciativave.

Ky event organizohet në kuadër të projektit Rritja e transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë serbe, i implementuar nga OJQ AKTIV dhe Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC), me bashkëpunimin dhe mbështetjen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, me mbështetjen financiare të Byroja Ndërkombëtare e Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau – INL.).

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd