Një grup prej 100 studentëve, duke përfshirë 82 studentë të Masterit Evropian për të Drejtat e Njeriut dhe Demokratizim nga Venedikut dhe 18 studentë të Programit Master për të Drejtat e Njeriut të Universitetit të Vjenës, vizituan OJQ Aktiv në Mitrovicën e Veriut, më 22 janar 2024.

Pas prezantimit të qëllimeve dhe aktiviteteve themelore të organizatës, përfaqësuesit e OJQ Aktiv theksuan rëndësinë e iniciativave qytetare dhe bashkëpunimit me komunitetin lokal. Gjatë diskutimit, fokus i veçantë iu kushtua pozitës së komunitetit serb të Kosovës si dhe marrëdhënieve ndëretnike. Studentët bënë pyetje dhe u interesuan për specifikat e jetës në këtë pjesë të Kosovës. U shkëmbyen mendime për gjendjen aktuale socio-politike në Kosovë.

Studentët vizituan edhe ambientet e OJQ-së Aktiv, si dhe qendrën sociale Qendra për Energji Qytetare, ku u organizua një diskutim me tema aktuale. Ky takim paraqet një hap të rëndësishëm drejt shkëmbimit të njohurive dhe përvojave, duke ofruar mundësi për dialog për çështjet relevante sociale dhe politike.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd