SHOQËRIA CIVILE NË KOSOVË DHE SERBI BËN THIRRJE QË TË RESPEKTOHET SUNDIMI I LIGJIT NË DEÇAN

Ne, të nënshkruarit, jemi të shqetësuar për pasojat negative të vazhdueshme të deklaratës së fundit të kryetarit të Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, i cili është zotuar se vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për pronësinë e tokës në Manastirin e Deçanit nuk do të zbatohet kurrë.

Të gjitha vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës duhet të respektohen. Kushtetuta ofron garancë të rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, por garancitë e tilla kanë kuptim vetëm nëse vendimet e gjykatave zbatohen nga subjektet fizike dhe juridike në mbarë Kosovën.

Moszbatimi i aktgjykimeve ligjore çon vetëm në ndjenjë pasigurie për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe shërben vetëm si dëmtues i besimit në sundimin e ligjit në Kosovë.

Ne u bëjmë thirrje të gjithë atyre që mbajnë poste zyrtare publike që të përmbahen nga dhënia e deklaratave që shërbejnë vetëm për dëmtimin e besimit në sundimin e ligjit.

Nënshkruesit:
1. Aktiv

2. Civic initiatives (Gradjanske inicijative)

3. Center for Peace and Tolerance

4. Democracy + (D+)

5. Forum for Development and Multiethnic Collaboration (FDMC)

6. Gorazdevac Media Group

7. Jelena Lončar, Akademike, Universiteti i Beogradit

8. Kosovo Law Institute

9. New Social Initiative (NSI)

10. NGO Be Active 16, Preshevë

11. Qendra mediale, Çagllavicë

12. The Future, Bujanoc

13. Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE)

14. Vjollca Krasniqi, Akademike, Universiteti i Prishtinës

15. YIHR Serbi

16. YIHR Kosovë

17. YUCOM

18. Valon Arifi, Aktivist qytetar

19. EMEG Group

20. Qendra Humane

21. RTV Kim

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd