PODCAST: REGJISTRIMI I POPULLSISË (EPISODI I DYTË)

Tema e episodit të dytë të podkastit ‘Regjistrimi i popullsisë’, që priti drejtorin e programit të ACDC, Aleksandar Rapajiq, ishte: A do të marrë pjesë komuniteti serb në regjistrimin e popullsisë?

PODCAST: REGJISTRIMI I POPULLSISË (YOUTUBE) (me titra në shqip)

 

Ky podkast u realizua në kuadër të projektit OPEN të implementuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) në bashkëpunim me organizatat OJQ AKTIV Qendra për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave (QDKP). Pikëpamjet e shprehura në këtë podcast janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e KFOS.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd