Qendra për Energji Qytetare, Mitrovica e Veriut

26 Janar 2024

OJQ Aktiv organizon paneli diskutimin “Liria e lëvizjes në grackë”, i cili do të mbahet më 26 janar 2024, në ambientet e Qendrës për Energji Qytetare (QQZ) në Mitrovicën e Veriut, me fillim nga ora 11:00.

Ky debat synon të analizojë çështjet kyçe që kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes së qytetarëve, me fokus në dokumentet relevante të lëshuara nga institucionet kompetente në Kosovë. Do të diskutohen çështjet, implikimet ligjore, perceptimet dhe zgjidhjet e mundshme. Përkthim në tre gjuhë do të mundësohet.

AGJENDA

11:00 – 11:00 Një përmbledhje e shkurtër e problemeve të dokumenteve

11:20 – 11:45 Implikimet ligjore, perceptimet e palëve të interesuara për problemin dhe

zgjidhjet e mundshme:

Patentë shoferi të lëshuara nga institucionet e Republikës së Serbisë për shtetasit me vendbanim në Kosovë

Pamundësia e dhënies së patentë shoferëve të Kosovës në bazë të patentë shofere ekzistues të lëshuar nga institucionet e Republikës së Serbisë për shtetasit me vendbanim në Kosovë.

Autorizimet për drejtimin e automjeteve të regjistruara në qytete në Republikën e Serbisë

Paqartësitë lidhur me dhënien e provimit për shofer në Kosovë.

11:45 – 12:00 Sfidat në zbatimin e zgjidhjeve të propozuara

12:00 – 12:45 Panel diskutimi:

Stefan Velkoviq – Nënkryetari i Demokracisë Serbe

Veton Elshani – Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut

Moderatore: Maja Fiqoviq – Gazetare

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd