ANALIZA E TRENDIT 2022: QËNDRIMET E KOMUNITETIT SERB NË KOSOVË

PUBLIKUAR NË: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETAJET E NGJARJES

Me kënaqësi të madhe ju ftojmë në konferencën ku publikojmë publikimin vjetor mbi pozitën e komunitetit serb në Kosovë, sfidat dhe perspektivat.

Konferenca do të mbahet më 30 nëntor 2022 në orën 11:00 në hotelin Envoy në Beograd.

Në hulumtimin “Analiza e trendeve 2022: Qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë”, të cilin e publikojmë për të shtatën vit radhazi, monitorojmë ndryshimet në opinionin publik në komunitetin serb të Kosovës.

Prezantimi i publikimit do të pasohet nga një panel diskutimi.

Rendi i ditës:

10.45 – 11.00 Mbërritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve

11.00 – 11.10 Fjalët hyrëse

Miodrag Milićević, Drejtor Ekzekutiv i OJQ Aktiv

11.10 – 11.30 Prezantimi i publikimit

Milica Orlović, Zyra e OJQ Aktiv në Beograd

11.30 – 12.30 Panel diskutim

Dragiša Mijačić, Grupi Punues i Konventës Kombëtare të BE-së për Kapitullin 35

Stefan Surliq, Docent në Fakultetin e Shkencave Politike

Bojan Elek, Qendra e Beogradit për Politikat e Sigurisë

Zyra për Kosovë dhe Metohi (TBC)

Përkthimi serb/anglisht do të sigurohet.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd