JAVNI FORUM O PRIMENI ZAKONODAVSTVA O UPOTREBI JEZIKA (GRAČANICA)

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

U ime NVO AKTIV i članova Kosovske koalicije za pomirenje, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na:

Javni forum o primeni zakonodavstva o upotrebi jezika

koji će se održati u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici

14. juna 2022. godine

Ustav (2008) i Zakon o upotrebi jezika (2006) ističu da su albanski i srpski službeni jezici koji su u ravnopravnoj upotrebi u svim institucijama na Kosovu. Ova zvanična ravnopravnost jezika je posebna garancija koja se daje nevećinskim zajednicama kako bi se obezbedilo njihovo učešće u javnom životu i podjednak pristup javnim uslugama. Od toga zavisi ravnopravan položaj pripadnika srpske zajednice, kao i ostalih stanovnika Kosova koji se u administrativno-pravnim poslovima oslanjaju na srpski jezik, kao što su pripadnici goranske, bošnjačke, dela romske, hrvatske i crnogorske zajednice. Zvanična ili institucionalna dvojezičnost, uspostavljena na ovaj način, pokazala se kao previsok standard za kosovske institucije. Pored finansijskih i kadrovskih ograničenja, potrebno je dalje raditi na unapređenju normativnog okvira za zaštitu jezičkih prava. Razlozi za to su različiti: nepoštovanje zakonske regulative, delimično poštovanje zakonske regulative, pogrešno tumačenje pojedinih zakonskih normi, nedostatak političke volje za punu realizaciju prava na službenu upotrebu jezika, nedostatak stručnog kadra kao što su profesionalni prevodioci, lektori itd.

 

NVO AKTIV i partneri se raduju što ce imati priliku da Vas ugoste tokom plodonosnih, zanimljivih i važnih diskusija koje nam slede!

 

AGENDA

11:45 – 12:00  Dolazak i registracija učesnika

12:00 – 12:15  Uvodna reč

12:15 – 12:55  Osvrt na trenutno stanje u vezi sa primenom Zakona o upotrebi jezika na lokalnom i centralnom nivou

12:55 – 13:45  Dalji koraci

13:45 – 14:30  Osveženje

 

Ovaj događaj je podržan od strane Evropske Unije i sprovode ga NVO AKTIV i Kosovska koalicija za pomirenje.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd