Ndodhi

23.12.2019

15:00

Civic Energy Center

I përfunduar

24.12.2019

16:30

Mitrovica Social Club

I përfunduar

11.12.2019

10:00

Civic Energy Center (CEC), Mitrovica.

I përfunduar

Forum Future 2019

Forum Future 2019.

Lexo më shumë

Mision

Aktivi ka për qëllim të mundësojë një involvim kuptimplotë të komunitetit Serb të Kosovës në një të ardhme gjithëpërfshirëse, paqësore dhe me prosperitet në rajon.


Më lajmeve lexim

Ky sajt është I punuar me përkrahjen