Ndodhi

27.02.2020

11:00

Hotel Sirius, Pristina

I përfunduar

Prezentimi e letrës ‘Vlerësimi i të drejtave dhe lirisë në komunitetet Serbe të Kosovës’

Në emër të OJQ-së Aktiv, kemi kënaqësin t'ju ftojmë në prezentimin e letrës ‘Vlerësimi i të drejtave dhe lirisë në komunitetet Serbe të Kosovës’, mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme. Dokumenti ka për qëllim të jap një pasqyrë të disa çështjeve dhe problemeve me të cilat ballafaqohen komuniteti Serbë në Kosovë për vëmendjen e akterëve politik lokal në Kosovë si dhe antarëve të bashkësisë ndërkombëtare.

Lexo më shumë

20.02.2020

14:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

10.02.2020

16:30

Civic Energy Center

I përfunduar

Mision

Aktivi ka për qëllim të mundësojë një involvim kuptimplotë të komunitetit Serb të Kosovës në një të ardhme gjithëpërfshirëse, paqësore dhe me prosperitet në rajon.


Më lajmeve lexim

Ky sajt është I punuar me përkrahjen