Lajmi i fundit

Ndodhi

14.11.2017

13:00

Civic Energy Center

I përfunduar

Analizë e trendit: Studim i opinionit të qytetarëve në veriun e Kosovës

Ky dokument “Analizë e trendit: Studim i opinionit të qytetarëve në veriun e Kosovës” do të prezantohet ditën e martë, më 14 nëntor në Qendrën për Energji Qytetare, duke filluar nga ora 13:00. Prezantimi i rezultateve do të pasohet nga një panel diskutimi:

Lexo më shumë

13.07.2017

12:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

Panel diskutimi

OJQ AKTIV do të organizojë një panel diskutimi për të prezantuar dokumentin "Mekanizmat institucional ekzistues në Kosovë për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë me fokus të veçantë në komunitetin serb".

Panelistë në diskutim do të jenë:

Zt. Caleb Waugh – Bashkëautor i hulumtimit
Zt. Adrian Zeqiri, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Europiane për Çështje të Pakicave
Përfaqësuesi/ja e Institucionit të Avokatit të Popullit
Zt. Sehadin Shok, Zyrtari i Politikave për Komunitete, Misioni i OSBE-së në Kosovë

Lexo më shumë

27.06.2017

14:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

EVENT RRJETËZUES

Eventi i rrjetëzimit ndërmjet OSHC-ve nga veriu i Kosovës dhe institucioneve qeveritare do të ketë të pranishëm Shqipe Krasniqin, zyrtare e Kuvendit të Kosovës përgjegjëse për bashkëpunimin me OSHC-të dhe Sanja Vukovic, përfaqësuese e Këshillit Konsultativ për Komunitete.

Lexo më shumë

Projektet

Mision

Aktivi ka për qëllim të mundësojë një involvim kuptimplotë të komunitetit Serb të Kosovës në një të ardhme gjithëpërfshirëse, paqësore dhe me prosperitet në rajon.


Më lajmeve lexim

Ky sajt është I punuar me përkrahjen