Ndodhi

30.11.2022

09:12

Hotel Envoy, Belgrade

I përfunduar

ANALIZA E TRENDIT 2022: QËNDRIMET E KOMUNITETIT SERB NË KOSOVË

Me kënaqësi të madhe ju ftojmë në konferencën ku publikojmë publikimin vjetor mbi pozitën e komunitetit serb në Kosovë, sfidat dhe perspektivat.

Lexo më shumë

07.10.2022

11:00

Civic Energy Center, NGO Aktiv

I përfunduar

PREZANTIMI I “UDHËZUESIT PËR VERIFIKIMIN BAZË TË INFORMACIONIT MEDIATIK”

OJQ Aktiv me kënaqësinë njofton prezantimin e “Udhëzuesin për verifikimin bazë të informacionit mediatik”. Udhërrëfyesi, i cili është i dedikuar kryesisht për komunitetin serb të Kosovës, do të prezantohet më 7 tetor në ora 11:00, në Qendrën e Energjisë Qytetare në Mitovicën e Veriut.

Lexo më shumë

13.09.2022

11:00

Civic Energy Center, NGO Aktiv, Mitrovica

I përfunduar

Prezantimi i raportit “Liria e Lëvizjes në Tranzicion”

OJQ Aktiv ka kënaqësinë t'ju ftojë në prezantimin e raportit “Liria e Lëvizjes në Tranzicion”, i cili do të mbahet të martën, më 13 shtator në ora 11:00 në Qendrën për Energji Qytetare (OJQ Aktiv) në Mitrovicën e Veriut.

Lexo më shumë

Mision

AKTIV synon të mundësojë përfshirjen kuptimplote të komunitetit serb të Kosovës në nxitjen e një të ardhme pjesëmarrëse, paqësore dhe prosperuese në rajon.


Më lajmeve lexim

Ky sajt është I punuar me përkrahjen