Nuk ka përparim në zbatimin e ligjit për pozitën e komuniteteve joshumicë

Më 26 shkurt 2024, në Prishtinë, organizata joqeveritare Aktiv prezantoi publikimin “Udhërrëfyesi për përmirësimin e të drejtave të komuniteteve joshumicë”, i cili analizon pozitën, problemet kryesore dhe perspektivat e komuniteteve joshumicë në Kosovë për vitin 2022. Kjo analizë tregon se ka një mungesë të dukshme të interesimit nga ana e aktorëve politikë për të marrë […]

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd