KONFERENCIJA POVODOM PREDSTAVLJANJA IZVEŠTAJA: DEMASKIRANJE BEZBEDNOSNIH IZAZOVA UNUTAR SRPSKE ZAJEDNICE

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

NVO Aktiv organizuje konferenciju povodom predstavljanja izveštaja „Demaskiranje bezbednosnih izazova unutar srpske zajednice”, koja će se održati 29. novembra, u hotelu Sirius, u Prištini, od 11 časova.

Izveštaj, koji se realizuje u okviru projekta „Jačanje učešća OCD kosovskih Srba u procesima donošenja odluka na centralnom nivou na Kosovu”, donosi stavove građana kao i pregled mehanizama koji u svom fokusu delovanja treba da omoguće nevećinskim zajednicama da izraze svoja mišljenja i utiču na procese donošenja odluka.

Predstavićemo ocenu efikasnosti zaštitnih mehanizama nevećinskih zajednica, istraživanje o pravima, interesima i nivou političkog učešća Srba koji žive južno od Ibra, sa posebnim naglaskom napitanja bezbednosti u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom.

Očekujemo interaktivnu i dinamičnu diskusiju koja će podstaći razmenu ideja, mišljenja i predloga.

Ovu aktivnost podržava program Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF) „EJA Kosovo”, koji sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Švedska i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.

DNEVNI RED

10.45 – 11.00 Registracija učesnika

11.00 – 11.10 Uvodna reč

  • Pozdravni govor
  • Predstavljanje ciljeva projekta i konferencije

11.10 – 11.30 Predstavljanje Izveštaja

  • Izveštaj istražuje bezbednosne izazove sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu, kao i nivo političkog učešća Srba na centralnom nivou vlasti.

11.30 – 12.30 Diskusija

  • Osvrt na specifične izazove u vezi sa bezbednošću nevećinskih zajednica.
  • Razmatranje uloge lokalnih i međunarodnih institucija u zaštiti i bezbednosti nevećinskih zajednica i identifikacija ključnih oblasti gde postoji prostor za poboljšanja.
  • Pitanja i odgovori
  • Zaključci i preporuke

Moderator:

  • Miodrag Milićević, Izvršni direktor NVO Aktiv

Panelisti:

  • Ljuljzim Peci, Izvršni direktor KIPRED
  • Goran Avramović, glavni urednik RTV KIM

12.45 – 12.55 Zaključci i preporuke

Obezbeđen je prevod na srpski/albanski/engleski jezik.

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd