Izgradnja poverenja, jačanje zajednica: Konferencija o transparentnosti lokalne uprave

DATUM OBJAVE: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DETALJI DOGAĐAJA

NVO AKTIV sa zadovoljstvom poziva javnost na dvodnevnu konferenciju o transparentnosti lokalne uprave u okviru projekta „Jačanje transparentnosti i vladavine prava u srpskim opštinama na Kosovu”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Biroa Stejt Departmenta za međunarodnu borbu protiv opojnih droga i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL).NVO AKTIV sa zadovoljstvom poziva javnost na dvodnevnu konferenciju o transparentnosti lokalne uprave u okviru projekta „Jačanje transparentnosti i vladavine prava u srpskim opštinama na Kosovu”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Biroa Stejt Departmenta za međunarodnu borbu protiv opojnih droga i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL).

Sreda, 27. septembar

10:30 – 11:00

Dolazak i registracija učesnika

11:00 – 11:20

Uvodne reči

Tamra Grejg, INL: Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje

zakona (Stejt dipartment)

Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO AKTIV

11:20 – 12:50

Prvi panel: Izgradnja integriteta: Strategija za Kosovo bez korupcije

Ovaj panel će predstaviti diskurs o stvaranju puta ka Kosovu bez korupcije premošćivanjem jaza između namere i akcije. Razmatrajući inovativne strategije i okvire saradnje, diskusija ima za cilj da pokaže kako integritet može da posluži kao ujedinjujuća snaga protiv korozivnog uticaja korupcije. Unutar globalnog pokreta koji teži većoj transparentnosti i odgovornosti, Kosovo se nalazi na ključnoj tački u svojoj potrazi za iskorenjivanjem korupcije. Panel će istražiti kako različiti akteri, od vladinih organa do organizacija civilnog društva, udružuju snage s ciljem izgradnje mostova integriteta koji vode ka održivim promenama. Istražujući uspešne studije slučaja i pronalazeći izazove, diskurs nastoji da inspiriše rešenja koja se mogu primeniti i koja mogu da prihvate svi sektori društva.

 moderatorka:

Medžide Demoli Nimani, izvršna direktorka, Pokret Folj

panelisti:

Ilj Bulješkaj, direktor Agencije za prevenciju korupcije

Ehat Miftaraj, izvršni direktor, Kosovski institut pravde (KLI)

Ismet Krueziju, izvršni direktor, Kosovski demokratski institut (KDI)

12:50 – 13:20

Kratka pauza uz osveženje

11:20 – 12:50

Drugi panel: Razotkriveno upravljanje: Osvetljavanje institucionalne

transparentnosti

U kontekstu Kosova, težnja ka transparentnom upravom je kao kamen temeljac progresivnog društvenog razvoja. Tema „Razotkriveno  upravljanje: Osvetliti institucionalnu transparentnost“ obuhvata suštinsku  težnju da se otkrije rad institucija, podstičući kulturu otvorenosti i  odgovornosti. Fokusom na institucionalnu transparentnost, Kosovo nastoji  da baci svetlo na procese donošenja odluka, raspodelu resursa i sprovođenje politika. Čineći ove aspekte javno dostupnim, institucije imaju  za cilj da uspostave temelje poverenja i angažovanja sa građanima. Tema  naglašava kritičnu ulogu koju transparentno upravljanje igra u izgradnji  jake i participativne demokratije. Pitanje o „razotkrivenom upravljanju“  baviće se izazovima i uspesima Kosova na putu ka većoj transparentnosti.  To će pokazati transformativni potencijal transparentnih praksi u  povećanju učešća javnosti, suzbijanju korupcije i promovisanju održivog  razvoja. Angažovanjem u ovom dijalogu, Kosovo prihvata put stalnog  poboljšanja, gde transparentnost ostaje cilj koji se stalno razvija, i sastavni je deo njegovog napretka i prosperiteta.

moderatorka:

Mimoza Gavrani, aktivistkinja i novinarka

panelisti:

Bezad Haljiljaj, zamenik glavnog revizora

Krenare Sogojeva Drmaku, poverenica za informacije i privatnost

Muhedin Nuši, viši politički savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija

Četvrtak, 28. septembar

10:30 – 11:00

Dolazak i registracija učesnika

11:00 – 12:30

Treći panel: Pokretanje promena kroz inovacije: Istraživanje kreativnih metoda za građanski aktivizam i strategije angažovanja

U oblasti kosovskog građanskog aktivizma inovacije se pojavljuju kao  katalizator transformativnih promena. Spajanjem kreativnih strategija sa digitalnim platformama, aktivisti proširuju svoj domet i podstiču upečatljive razgovore. Ovaj pomak ka inovativnim pristupima nije samo  trend, već odgovor na izazove sa kojima se Kosovo suočava. Panel diskusija na temu „Pokretanje promena kroz inovacije: Istraživanje kreativnih metoda za građanski aktivizam i strategije angažovanja“ baviće se kombinacijom inovacija i građanskog angažovanja. Kroz realne primere učesnici će istražiti kako taktike zasnovane na tehnologiji mogu poboljšati transparentnost, inkluzivnost i saradnju. Ovakav pristup pokazuje da inovacije nisu samo oruđe za promene, već i put ka jačoj participativnoj demokratiji i svetlijoj građanskoj budućnosti Kosova.

moderator:

Džemajlj Redža, predsednik odbora Udruženja novinara Kosova

panelisti:

Dušan Radaković, izvršni direktor, Centar za zastupanje demokratske culture (ACDC)

Marigona Šabiju, izvršna direktorka YIHR KS (Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo)

Alen Meta, projektni menadžer, Demokratija za razvoj (D4D)

 

12:30 – 13:00

Kratka pauza sa osveženjem

13:00 – 14:30

Četvrti panel: Dekodiranje transparentnosti: Redefinisanje kosovskog antikorupcijskog narativa

Uloga medija u negovanju digitalne transparentnosti i odgovornosti je od najveće važnosti u okruženju koje se razvija na Kosovu. Kako tehnologija  preoblikuje komunikaciju, mediji služe kao kamen temeljac u izgradnji informisanog i opreznog društva. Putem digitalnih platformi, mediji na Kosovu imaju moć da otkriju skrivene informacije i rasvetle pitanja koja zahtevaju pažnju javnosti. Jačajući glasove i obezbeđujući slobodan protok informacija, mediji promovišu kulturu transparentnosti u kojoj građani mogu da pristupe tačnim i blagovremenim informacijama. Uloga medija nije samo izveštavanje, već je potrebno da budu aktivni i pozivaju institucije  i pojedince na odgovornost za svoje postupke. Istraživačko novinarstvo, analiza podataka i provera činjenica doprinose snažnom sistemu kontrole i ravnoteže, obezbeđujući da se vlast ponaša odgovorno.

moderator:

Budimir Ničić, direktor, urednik i novinar Medija centra u Čaglavici

panelists:

Krešnik Gaši, urednik i moderator Pravosuđa na Kosovu

Ardijana Tači Mehmeti, istraživačka novinarka i autorka je dokumentarne emisije „Alibi“

Isak Vorgučić, direktor nezavisnog Radija Kim u Čaglavici

NGO AKTIV Mitrovica

NGO AKTIV Priština

NGO AKTIV Beograd