09.12.2021

11:00

Hotel Ulpiana, Gračanica/Graçanicë

U toku

Prezentacija aplikacije Aber

NVO AKTIV ima zadovoljstvo da pozove javnost na prezentaciju onlajn aplikacije Aber, za Android i iOS mobilne telefone, koja će se održati u četvrtak, 9. decembra 2021. godine, u 11 časova, u hotelu Ulpijana, Gračanica.

Pročitaj više

12.10.2021

15:00

Civic Energy Center Mitrovica

Završeno

TV EMISIJA „SPORAZOOM“

TV emisija „Sporazum“ je politička emisija kreirana sa ciljem da informiše ljude i otvori diskusiju o važnim političkim pitanjima i izazovima sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu. Ideja ove emisije jeste da inicira razgovor o gorućim pitanjima i problemima običnih ljudi ne samo na lokalnom, već i regionalnom nivou, te da samim tim utiče na percepciju građana o ovim pitanjima u čitavom regionu. 

Pročitaj više

29.07.2021

11:00

Civic Energy Center, Mitrovica/ONLINE event via Zoom

Završeno

Panel diskusija o istraživanju Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na panel diskusiju o rezultatima istraživanja stavova građana o korupciji i transparentnosti koje je sprovedeno u šest (6) opština sa većinski srpskom zajednicom. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom koje je sproveo NVO AKTIV a finansirao Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL) u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture (ACDC). Glavni cilj istraživanja je da utvrdi stavove građana o korupciji i njenom uticaju na život zajednice, kao i o radu lokalnih samouprava u opštinama obuhvaćenim istraživanjem. Na osnovu rezultata, AKTIV i članovi anti-korupcijske grupe, kreirane u okviru projekta, pokrenuli su seriju manjih inicijativa civilnog društva kako bi podigli svest javnosti o ovim temama. Panel diskusija će uključiti i predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva i medija, Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu, INL kao i predstavnike NVO AKTIV i NVO ACDC.

Pročitaj više

28.07.2021

11:00

Swiss Diamond Hotel (Pristina)/ONLINE EVENT

Završeno

Prezentacija publikacije Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu

Sa velikim zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo o nastupajućoj prezentaciji naše publikacije Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu, koja analizira poštovanje prava svih nevećinskih zajednica na Kosovu tokom 2020. godine.

Pročitaj više

17.06.2021

16:00

Online event

Završeno

Prezentacija istraživanja "Prava zajednica na Kosovu"

Ovim putem Vas pozivamo na onlajn prezentaciju rezultata analize „Prava zajednica na Kosovu“, koja je izrađena od strane NVO AKTIV-a i Centra za prava manjinskih zajednica, CPMZ (Center for the Rights of Minority Communities, CRMC) u okviru inicijative OPEN Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Pročitaj više

15.06.2021

14:00

Online event

Završeno

Prezentacija istraživanja "Kosovski Srbi u procesu dijaloga"

Ovim putem Vas pozivamo na onlajn prezentaciju rezultata analize „Kosovski Srbi u procesu dijaloga“, koja je izrađena od strane NVO AKTIV-a i Foruma za razvoj i multietničku saradnju (FDMC), u okviru inicijative OPEN Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Pročitaj više

09.06.2021

11:00

Civic Energy Center, Mitrovica

Završeno

Otvoreno predavanje Augustina Paljokaja “U susret nastavku dijaloga u Briselu. Šta se promenilo i kako dalje”

NVO AKTIV ima zadovoljstvo da Vas pozove na otvoreno predavanje Augustina Paljokaja pod nazivom ,,U susret nastavku dijaloga u Briselu. Šta se promenilo i kako dalje”. Teme diskusije su: Koliko je Evorpska unija spemna za nastavak dijaloga sa sasvim novim ljudima iz Prištine, da li je uloga SAD-a sada ključna, šta je istina a šta nije u vezi sa famoznim ,,non-pejperima”.

Pročitaj više
Our Facebook


Our twitt's